Římskokatolická farnost – Arciděkanství Chrudim
  Římskokatolická farnost – arciděkanství Chrudim, Školní náměstí 56, 537 01 Chrudim 1
telefon: 734 435 201, 469 622 029, e-mail: farnost@farnost-chrudim.cz, číslo účtu: 1141055309/0800

Ekumenické bohoslužby 2017
heblt@farnost-chrudim.cz,
777 572 525

Společenský večer
Společenský večer
Fotky: Vánoce 2016
Vánoce 2016
Fotky: Přelom roku 2016
Přelom roku 2016
Liturgický kalendář
Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů
Login Heslo
Registrace