Římskokatolická farnost – Arciděkanství Chrudim
  Římskokatolická farnost – arciděkanství Chrudim, Školní náměstí 56, 537 01 Chrudim 1
telefon: 734 435 201, 469 622 029, e-mail: farnost@farnost-chrudim.cz, číslo účtu: 1141055309/0800
 Modlitba Jana Pavla II.
heblt@farnost-chrudim.cz,
777 572 525

Liturgický kalendář
Památka Panny Marie Královny
Login Heslo
Registrace