Římskokatolická farnost – Arciděkanství Chrudim
  Římskokatolická farnost – arciděkanství Chrudim, Školní náměstí 56, 537 01 Chrudim 1
telefon: 734 435 201, 469 622 029, e-mail: farnost@farnost-chrudim.cz, číslo účtu: 1141055309/0800

Plánované akce
Plánované akce:
Kdy? Kde? Nadpis Zařazení Detail
sobota
29. 7. 2017
09:00
kostel NPM Úklid kostela před poutí Detail
středa
2. 8. 2017
08:30
kostel sv. Kateřiny Úklid kostela před poutí Detail
čtvrtek
3. 8. 2017
19:00
Farní sál Přednáška doc. RNDr. ThLic. Karla Sládka, Ph.D. „Ikony Krista ve východokřesťanské tradici“ Detail
pátek
4. 8. 2017
19:30
kostel sv. Kateřiny Večer chval – křesťanské písně, biblické texty, modlitba Detail
sobota
5. 8. 2017
18:00
kostel sv. Kateřiny Slavnostní zpívané nešpory, adorace, možnost uctít milostný obraz Nejsvětějšího Salvátora Detail
neděle
6. 8. 2017
kostel NPM Salvátorská pouť, poutní mše svaté v 8:30 a v 10:00 hodin v kostele NPM. Detail
neděle
13. 8. 2017
Hoješín Ignaciánské exercicie Detail
pátek
1. 9. 2017
18:00
Hoješín Okoštuj Boží slovo Detail
neděle
17. 9. 2017
Farní den Detail
čtvrtek
28. 9. 2017
Putování po jihočeských a rakouských klášterech Detail
úterý
17. 10. 2017
19:00
Farní sál Přednáška ČKA: P. Jaroslav Brož: Papežská exhortace  Amoris laetitia Detail
úterý
21. 11. 2017
19:00
Přednášková síň Vodních zdrojů Přednáška ČKA-Novinář Josef Pazderka: Putinovo Rusko – Máme se ho bát? Detail
heblt@farnost-chrudim.cz,
777 572 525

On-line
Nikdo.
Login Heslo
Registrace