Římskokatolická farnost – Arciděkanství Chrudim
  Římskokatolická farnost – arciděkanství Chrudim, Školní náměstí 56, 537 01 Chrudim 1
telefon: 734 435 201, 469 622 029, e-mail: farnost@farnost-chrudim.cz, číslo účtu: 1141055309/0800

P. Jiří Heblt: Poutní kázání
Popis:
Otec Jiří Heblt pronesl tato slova při ranní mši svaté během Salvátorské pouti.
Vloženo:
neděle 9. 8. 2015
Přehrávání:
Soubor:
Komentáře:
žádný příspěvek
Detail
j. Pavel Starý: Poutní kázání
Popis:
Kazatelem při letošní hlavní slavnostní bohoslužbě během Salvátorské pouti byl náš nový trvalý jáhen Pavel Starý. Také on se zamýšlel nad tajemstvím proměnění Pána Ježíše na hoře.
Vloženo:
neděle 9. 8. 2015
Přehrávání:
Soubor:
Komentáře:
žádný příspěvek
Detail
Poutní Aleluja
Popis:
Aleluja s veršem před evangeliem v podání našeho chrámového sboru při Salvátorské pouti 2015.
Vloženo:
neděle 9. 8. 2015
Přehrávání:
Soubor:
Komentáře:
žádný příspěvek
Detail
P. RNDr. Mgr. Miloš Pachr, CSc. – Věda a víra
Popis:
Novokněz Miloš Pachr, původním povoláním jaderný fyzik, pracoval jako vědecký pracovník v Ústavu jaderné fyziky AV ČR, později jako odborný asistent na Katedře fyziky Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze. V rámci programu Salvátorské pouti přednesl přednášku na téma Věda a víra.
Vloženo:
čtvrtek 6. 8. 2015
Přehrávání:
Soubor:
Komentáře:
žádný příspěvek
Detail
Farní tábor 2015: Vyprávění opata Ulrycha
Popis:
Opat Ulrych měl pro nás naléhavou zprávu. Co se od něj asi dozvíme v klášteře?
Vloženo:
čtvrtek 30. 7. 2015
Přehrávání:
Soubor:
Komentáře:
žádný příspěvek
Detail
Farní tábor 2015: Kat
Popis:
Každý den nás vyvolával kat. Koho zvolil tentokrát?
Vloženo:
pondělí 27. 7. 2015
Přehrávání:
Soubor:
Komentáře:
žádný příspěvek
Detail
Farní tábor 2015: Královské fanfáry
Popis:
Všichni povstaňte, přichází jeho královské veličenstvo...
Vloženo:
neděle 26. 7. 2015
Přehrávání:
Soubor:
Komentáře:
žádný příspěvek
Detail
P. Pavel Mayer OP: Misie tímto týdnem nekončí
Popis:
S blížícím se koncem Týdne porozumění jsme poprosili bratra Pavla o shrnutí předešlých dnů a požádali jej o poselství pro naši farnost.
Vloženo:
pátek 22. 8. 2014
Přehrávání:
Soubor:
Komentáře:
žádný příspěvek
Detail
Roman Cardal: Tajemství člověka
Popis:
Mgr. Roman Cardal Ph.D. vyučuje na vysoké škole Cervo Institut. Během týdne porozumění nám nabídl filozofickou přednášku s názvem Tajemství člověka.
(Kvůli technickým problémům při nahrávání chybí, zvláště na začátku, krátké úseky přednášky. Děkujeme za pochopení.)
Vloženo:
pátek 22. 8. 2014
Přehrávání:
Soubor:
Komentáře:
žádný příspěvek
Detail
P. Efrém Jindráček OP: Proč dobrý Bůh dopouští zlo?
Popis:
Na tuto otázku hledal odpovědi během Týdne porozumění – katolické misie v Chrudimi – filozof P. Efrém Jindráček OP, proděkan Papežské univerzity Angelicum v Římě. Následující diskuzi si můžete poslechnout zde.
Vloženo:
středa 20. 8. 2014
Přehrávání:
Soubor:
Komentáře:
žádný příspěvek
Detail
Martin Rosenbaum: Cesta do hlubin inkvizitorovy duše
Popis:
Inkvizicí byl ve středověku pověřen řád dominikánů. Když proto přijeli do Chrudimi na Týden porozumění – katolickou misii – bylo zajímavé otevřít tuto kontroverzní otázku v přednášce.
Vloženo:
úterý 19. 8. 2014
Přehrávání:
Soubor:
Komentáře:
žádný příspěvek
Detail
P. Ludvík Grundman OP: Proč jsme přijeli do Chrudimi?
Popis:
Chrudim se alespoň na jeden týden naplnila bílými dominikánskými hábity. Proč ale oni a celý třicetičlenný tým k nám dorazili? Poslechněte si jedno z pouličních kázání P. Ludvíka Grundmana OP.
Vloženo:
pondělí 18. 8. 2014
Přehrávání:
Soubor:
Komentáře:
žádný příspěvek
Detail
P. Jiří Heblt: Poutní kázání 2014
Popis:
Otec Jiří sloužil první mši svatou při Salvátorské pouti. Při ní pronesl tuto promluvu.
Vloženo:
neděle 10. 8. 2014
Přehrávání:
Soubor:
Komentáře:
žádný příspěvek
Detail
P. Lukáš Jan Fošum OP: Staré a nové (poutní kázání 2014)
Popis:
P. Lukáš Jan Fošum z dominikánského řádu se v poutním kázání jako „hospodář, který vynáší ze svého pokladu nové i staré“ (Mt 13,52) nabídl starý i nový pohled na chrudimskou úctu k Salvátorovi i na náš život.
Vloženo:
neděle 10. 8. 2014
Přehrávání:
Soubor:
Komentáře:
žádný příspěvek
Detail
P. Jiří Heblt: Promluva při poutním večeru chval (2014)
Popis:
Při večeru chval v pátek před poutí jsme naslouchali evangeliu o proměnění na hoře (Mt 17,1–9). Otec Jiří pronesl následující zamyšlení o Bohu v našem životě: Boží tvář se zdá být někdy blízká a jindy se zdá vzdálená.
Vloženo:
pátek 8. 8. 2014
Přehrávání:
Soubor:
Komentáře:
žádný příspěvek
Detail
<<< Následující <<<
heblt@farnost-chrudim.cz,
777 572 525

Liturgický kalendář
Památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie
Login Heslo
Registrace