Římskokatolická farnost – Arciděkanství Chrudim
  Římskokatolická farnost – arciděkanství Chrudim, Školní náměstí 56, 537 01 Chrudim 1
telefon: 469 622 029, e-mail: farnost@farnost-chrudim.cz, číslo účtu: 1141055309/0800
 >>> Předchozí <<<
P. Jiří Heblt: Poutní kázání 2014
Popis:
Otec Jiří sloužil první mši svatou při Salvátorské pouti. Při ní pronesl tuto promluvu.
Vloženo:
neděle 10. 8. 2014
Přehrávání:
Soubor:
Komentáře:
žádný příspěvek
Detail
P. Lukáš Jan Fošum OP: Staré a nové (poutní kázání 2014)
Popis:
P. Lukáš Jan Fošum z dominikánského řádu se v poutním kázání jako „hospodář, který vynáší ze svého pokladu nové i staré“ (Mt 13,52) nabídl starý i nový pohled na chrudimskou úctu k Salvátorovi i na náš život.
Vloženo:
neděle 10. 8. 2014
Přehrávání:
Soubor:
Komentáře:
žádný příspěvek
Detail
P. Jiří Heblt: Promluva při poutním večeru chval (2014)
Popis:
Při večeru chval v pátek před poutí jsme naslouchali evangeliu o proměnění na hoře (Mt 17,1–9). Otec Jiří pronesl následující zamyšlení o Bohu v našem životě: Boží tvář se zdá být někdy blízká a jindy se zdá vzdálená.
Vloženo:
pátek 8. 8. 2014
Přehrávání:
Soubor:
Komentáře:
žádný příspěvek
Detail
Pirátská hymna (Suté Břehy 2014)
Popis:
NotyKaždá pořádná pirátská posádka musí mít na putování za pokladem nejen svoji vlajku, ale také hymnu, kterou bude doprovázet významné chvíle. Hymnu jsme zpívali při nástupech, hymnou jsme vítali návštěvy. Hymna zazněla i v operním provedení.

Chcete-li raději vidět video, sáhněte sem.
Vloženo:
středa 6. 8. 2014
Přehrávání:
Soubor:
Komentáře:
žádný příspěvek
Detail
P. Jiří Heblt: Půlnoční kázání
Popis:
Půlnoční promluva P. Jiřího Heblta ze slavnosti Narození Páně v roce 2013.
Vloženo:
středa 25. 12. 2013
Přehrávání:
Soubor:
Komentáře:
žádný příspěvek
Detail
P. Jiří Heblt: Kázání o Narození Páně
Popis:
V pohledu na narozené Dítě se P. Jiří Heblt zastavuje nad třemi klíči, které otvírají nejen tajemství Božího Dítěte, ale i tajemství našeho života: Slovo, Chléb a Světlo...
Vloženo:
středa 25. 12. 2013
Přehrávání:
Soubor:
Komentáře:
žádný příspěvek
Detail
Mons. Tomáš Holub: Poutní kázání
Popis:
O Salvátorské pouti 2013 jsme slavili mši svatou spolu s Mons. ThLic. Tomášem Holubem ThD. Připomeňme si jeho slova z kázání...
Vloženo:
neděle 11. 8. 2013
Přehrávání:
Soubor:
Komentáře:
žádný příspěvek
Detail
P. Jiří Heblt: Poutní kázání
Popis:
Při ranní mši svaté o poutní slavnosti naší farnosti pronesl P. Jiří Heblt tuto promluvu...
Vloženo:
neděle 11. 8. 2013
Přehrávání:
Soubor:
Komentáře:
žádný příspěvek
Detail
prof. Petr Piťha: Cyrilometodějský odkaz a dnešek
Popis:
Ve své přednášce nás prof. PhDr. Petr Piťha, CSc., Dr.h.c., probošt Kolegiátní kapituly Všech svatých na Pražském hradě, seznámil se čtyřmi hlavními aktéry Velké Moravy sv. Cyrilem a Metodějem a knížaty Rastislavem a Svatoplukem a s jejich odkazem pro dnešek.
Vloženo:
čtvrtek 8. 8. 2013
Přehrávání:
Soubor:
Komentáře:
žádný příspěvek
Detail
prof. Petr Piťha: Kázání
Popis:
Kázání pronesl P. prof. PhDr. Petr Piťha, CSc., Dr.h.c. na čtení, která jsme slyšeli ve čtvrtek 18. týdne v mezidobí (Nm 20,1–13, Mt 16,13–23).
Vloženo:
čtvrtek 8. 8. 2013
Přehrávání:
Soubor:
Komentáře:
žádný příspěvek
Detail
Sestřih z ministrantského setkání 2012
Popis:
V audionahrávce se můžeme vrátit k přivítání ministrantů u nás v Chrudimi a k některým myšlenkám, které jim předali otec biskup Jan Vokál a P. Jan Uhlíř. Hudební podbarvení nese Hluboké koření.
Vloženo:
sobota 21. 4. 2012
Přehrávání:
Soubor:
Komentáře:
žádný příspěvek
Detail
P. Jiří Heblt – Znamení Veliké noci (kázání)
Popis:
Promluva P. Jiřího Heblta z velikonoční vigilie, v níž se zamýšlel nad dvěma velkými symboly prostupujícími starozákonními čteními tohoto dne – ohněm a vodou.
Vloženo:
sobota 7. 4. 2012
Přehrávání:
Soubor:
Komentáře:
žádný příspěvek
Detail
Mons. Dominik Duka – Poutní kázání
Popis:
Při chrudimské pouti v neděli po svátku Proměnění Páně jsme v našem městě uvítali pražského arcibiskupa Mons. Dominika Duku OP a spolu s ním slavili mši svatou. Při homilii nabídl biblické zamyšlení nad proměněním na hoře Tábor.
Vloženo:
neděle 7. 8. 2011
Přehrávání:
Soubor:
Komentáře:
žádný příspěvek
Detail
Mons. Dominik Duka – Beseda
Popis:
Po slavnostní poutní bohoslužbě nabídl otec arcibiskup, abychom se ho zeptali na nejrůznější otázky. Poslechněme si, jak srovnával Prahu a Hradec Králové, zda se mu líbilo ve stíhačce, jaký má názor na politiky či z aktuálního dění jak se staví k pohřbu Otto Habsburského.
Vloženo:
neděle 7. 8. 2011
Přehrávání:
Soubor:
Komentáře:
žádný příspěvek
Detail
P. Radek Martínek – Textilní relikvie spojované s Kristem (přednáška)
Popis:
V rámci přípravy na chrudimskou pouť jsme v nově rekonstruovaném farním sále vyslechli zajímavou přednášku P. PhDr. Radka Martínka o Textilních relikviích spojovaných s Kristem.
Vloženo:
čtvrtek 4. 8. 2011
Přehrávání:
Soubor:
Komentáře:
žádný příspěvek
Detail
<<< Následující <<<
heblt@farnost-chrudim.cz,
777 572 525

Táborový víkend pro rodiče - přihlašování
Táborový víkend pro rodiče - přihlašování
Přihlašování od 1. 10. 2017.
Login Heslo
Registrace