Římskokatolická farnost – Arciděkanství Chrudim
  Římskokatolická farnost – arciděkanství Chrudim, Školní náměstí 56, 537 01 Chrudim 1
telefon: 469 622 029, e-mail: farnost@farnost-chrudim.cz, číslo účtu: 1141055309/0800

>>> Předchozí <<<
Pořad bohoslužeb v týdnu
29. 11. 2015 – 6. 12. 2015
Neděle 29. 11. 2015 – 1. neděle adventní
08:30 Místo:  NPM
Intence:  Za farnost.
10:30 Místo:  Vejvanovice
Intence:  Na dobrý úmysl.
18:00 Místo:  Sv. Kateřina
Intence:  Za uzdravení manžela a za celou rodinu.
Pondělí 30. 11. 2015 – Svátek sv. Ondřeje, apoštola
18:00 Místo:  NPM
Intence:  Na dobrý úmysl.
Úterý 1. 12. 2015
18:00 Místo:  kaple
Intence:  Za Jana a Miroslavu Vrabcovy a za celý rod z obojí strany.
Středa 2. 12. 2015
06:30 Místo:  Sv. Kateřina Změna
Intence:  Na dobrý úmysl.
Čtvrtek 3. 12. 2015 – Památka sv. Františka Xaverského, kněze
06:30 Místo:  Sv. Kateřina Změna
Intence:  Za kurzy Alfa.
15:00 Místo:  hospic
Pátek 4. 12. 2015
18:00 Místo:  NPM
Intence:  Na dobrý úmysl.
Sobota 5. 12. 2015
08:30 Místo:  NPM Změna
Intence:  Na dobrý úmysl.
Neděle 6. 12. 2015 – 2. neděle adventní
08:30 Místo:  NPM
Intence:  Za farnost.
10:30 Místo:  Vejvanovice
Intence:  Na dobrý úmysl.
14:00 Místo:  Pouchobrady Zrušení
18:00 Místo:  Sv. Kateřina
Intence:  Za Ludmilu Olexovou a živé i zemřelé sourozence.
<<< Následující <<<
heblt@farnost-chrudim.cz,
777 572 525

Farní den
Farní den
Táborový víkend pro rodiče - přihlašování
Táborový víkend pro rodiče - přihlašování
Přihlašování od 1. 10. 2017.
Login Heslo
Registrace