Římskokatolická farnost – Arciděkanství Chrudim
  Římskokatolická farnost – arciděkanství Chrudim, Školní náměstí 56, 537 01 Chrudim 1
telefon: 469 622 029, e-mail: farnost@farnost-chrudim.cz, číslo účtu: 1141055309/0800

>>> Předchozí <<<
Pořad bohoslužeb v týdnu
6. 12. 2015 – 13. 12. 2015
Neděle 6. 12. 2015 – 2. neděle adventní
08:30 Místo:  NPM
Intence:  Za farnost.
10:30 Místo:  Vejvanovice
Intence:  Na dobrý úmysl.
14:00 Místo:  Pouchobrady Zrušení
18:00 Místo:  Sv. Kateřina
Intence:  Za Ludmilu Olexovou a živé i zemřelé sourozence.
Pondělí 7. 12. 2015 – Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve
14:00 Místo:  nemocnice Navíc
Poznámka:  Ve 14 hodin mše svatá v nemocnici.
18:00 Místo:  kaple Změna
Intence:  Za starostu města Chrudimi a za ty, kdo se podílí na řízení města.
Úterý 8. 12. 2015 – Slavnost PANNY MARIE, POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU
18:00 Místo:  NPM Změna
Intence:  Za zemřelou Margitu Karvaiovou.
Středa 9. 12. 2015
06:30 Místo:  Sv. Kateřina Změna
Intence:  Na dobrý úmysl.
Čtvrtek 10. 12. 2015
06:30 Místo:  Sv. Kateřina Změna
Intence:  Na dobrý úmysl.
15:00 Místo:  hospic
Pátek 11. 12. 2015
18:00 Místo:  NPM
Intence:  Za Jana a Miroslavu Vrabcovy a za celý rod z obojí strany.
Sobota 12. 12. 2015
06:30 Místo:  kaple Změna
Intence:  Na dobrý úmysl.
Neděle 13. 12. 2015 – 3. neděle adventní
08:30 Místo:  NPM
Intence:  Za farnost.
Poznámka:  Dětská bohoslužba.
10:30 Místo:  Vejvanovice
Intence:  Na dobrý úmysl.
14:00 Místo:  Kočí
Intence:  Na dobrý úmysl.
18:00 Místo:  Sv. Kateřina
Intence:  Za Boží pomoc a ochranu pro dceru a na dobrý úmysl.
<<< Následující <<<
heblt@farnost-chrudim.cz,
777 572 525

Táborový víkend pro rodiče - přihlašování
Táborový víkend pro rodiče - přihlašování
Přihlašování od 1. 10. 2017.
Login Heslo
Registrace