Římskokatolická farnost – Arciděkanství Chrudim
  Římskokatolická farnost – arciděkanství Chrudim, Školní náměstí 56, 537 01 Chrudim 1
telefon: 734 435 201, 469 622 029, e-mail: farnost@farnost-chrudim.cz, číslo účtu: 1141055309/0800

>>> Předchozí <<<
Pořad bohoslužeb v týdnu
23. 7. 2017 – 30. 7. 2017
Neděle 23. 7. 2017 – 16. neděle v mezidobí
08:30 Místo:  NPM
Intence:  Za farnost.
10:30 Místo:  Vejvanovice
Intence:  Na dobrý úmysl.
14:00 Místo:  Markovice
Intence:  Na dobrý úmysl.
18:00 Místo:  Sv. Kateřina
Intence:  Za uzdravení.
Pondělí 24. 7. 2017
18:00 Místo:  NPM
Intence:  Na poděkování za farní tábor.
Úterý 25. 7. 2017 – Svátek sv. Jakuba, apoštola
18:00 Místo:  NPM
Intence:  Za živou a zemřelou rodinu Holých.
Středa 26. 7. 2017 – Památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie
07:30 Místo:  Sv. Kateřina
Intence:  Za zemřelého Lubomíra Motyčku.
Čtvrtek 27. 7. 2017
18:00 Místo:  Sv. Kateřina
Intence:  Bohoslužba slova s podáváním svatého přijímání.
Pátek 28. 7. 2017
18:00 Místo:  NPM
Intence:  Bohoslužba slova s podáváním svatého přijímání.
Sobota 29. 7. 2017 – Památka sv. Marty
07:30 Místo:  NPM Zrušení
Intence:  Mše svatá NEBUDE.
Neděle 30. 7. 2017 – 17. neděle v mezidobí
08:30 Místo:  NPM
Intence:  Za farnost.
10:30 Místo:  Vejvanovice
Intence:  Bohoslužba slova s podáváním svatého přijímání.
18:00 Místo:  Sv. Kateřina
Intence:  Na dobrý úmysl.
heblt@farnost-chrudim.cz,
777 572 525
 
Liturgický kalendář
Památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie
Login Heslo
Registrace