Římskokatolická farnost – Arciděkanství Chrudim
  Římskokatolická farnost – arciděkanství Chrudim, Školní náměstí 56, 537 01 Chrudim 1
telefon: 469 622 029, e-mail: farnost@farnost-chrudim.cz, číslo účtu: 1141055309/0800

>>> Předchozí <<<
Pořad bohoslužeb v týdnu
24. 9. 2017 – 1. 10. 2017
Neděle 24. 9. 2017 – 25. neděle v mezidobí
08:30 Místo:  NPM
Intence:  Za farnost.
10:30 Místo:  Vejvanovice
Intence:  Na dobrý úmysl.
14:00 Místo:  Markovice
Intence:  Na dobrý úmysl.
18:00 Místo:  Sv. Kateřina
Intence:  Za Jaromíra Vítka a rodiče z obou stran.
Pondělí 25. 9. 2017
18:00 Místo:  NPM
Intence:  Za rod Říhů a Flídrů.
Úterý 26. 9. 2017
18:00 Místo:  NPM
Intence:  Za syna a jeho rodinu.
Středa 27. 9. 2017 – Památka sv. Vincence z Paula, kněze
07:30 Místo:  Sv. Kateřina
Intence:  Za zemřelou Marii Benoniovou.
18:00 Místo:  Úhřetice
Intence:  Poutní mše svatá.
Čtvrtek 28. 9. 2017 – Slavnost SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA
08:30 Místo:  NPM Změna
Intence:  Za ing. Václava Skalického, jeho rodiče a žijící členy rodiny.
Poznámka:  Po mši svaé varhanní matiné.
V 10 hodin žehnání zrestaurovaného dřevěného kříže u sv. Václava.
Pátek 29. 9. 2017 – Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela
18:00 Místo:  Sv. Michael Změna
Intence:  Na dobrý úmysl.
Sobota 30. 9. 2017 – Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve
07:30 Místo:  NPM Zrušení
Intence:  Mše svatá NEBUDE.
Neděle 1. 10. 2017 – 26. neděle v mezidobí
08:30 Místo:  NPM
Intence:  Za farnost.
Poznámka:  Dětská bohoslužba.
10:30 Místo:  Vejvanovice
Intence:  Na dobrý úmysl.
14:00 Místo:  Pouchobrady
Intence:  Na dobrý úmysl.
18:00 Místo:  Sv. Kateřina
Intence:  Na dobrý úmysl.
heblt@farnost-chrudim.cz,
777 572 525

Login Heslo
Registrace