Římskokatolická farnost – Arciděkanství Chrudim
  Římskokatolická farnost – arciděkanství Chrudim, Školní náměstí 56, 537 01 Chrudim 1
telefon: 469 622 029, e-mail: farnost@farnost-chrudim.cz, číslo účtu: 1141055309/0800

Pro tento týden nejsou zadány mše svaté.
Pravidelný pořad katolických bohoslužeb
Pondělí
18:00 Místo:  NPM
Úterý
18:00 Místo:  NPM
Poznámka:  Ve školním roce se slaví dětské bohoslužby jednou měsíčně v neděli a jednou v úterý. Termíny najdete na této stránce níže v poznámkách k bohoslužbám. Ostatní mše svaté bývají v latině.
Středa
07:30 Místo:  Sv. Kateřina
Poznámka:  V adventu roráty už v 6:30.
Čtvrtek
18:00 Místo:  Sv. Kateřina
Pátek
18:00 Místo:  NPM
Poznámka:  Přede mší svatou od 17:30 tichá adorace Nejsvětější svátosti. Na první pátek v měsíci bývá od 16:00 rozšířená příležitost ke svátosti smíření a po mši svaté se modlí modlitba k zasvěcení srdci Ježíšovu.
Sobota
07:30 Místo:  NPM
Poznámka:  V adventu roráty už v 6:30.
Po mši svaté společná modlitba ranních chval.
Neděle
08:30 Místo:  NPM
Poznámka:  Mše svatá je obětována za farnost. Ve školním roce se slaví dětské bohoslužby jednou měsíčně v neděli a jednou v úterý. Termíny najdete na této stránce níže v poznámkách k bohoslužbám.
10:30 Místo:  Vejvanovice
14:00 Místo:  Pouchobrady
Poznámka:  Mše svatá pouze na první neděli v měsíci.
14:00 Místo:  Kočí
Poznámka:  Mše svatá pouze druhou neděli v měsíci.
14:00 Místo:  Tři Bubny
Poznámka:  Mše svatá pouze na třetí neděli v měsíci mimo leden a únor.
14:00 Místo:  Markovice
Poznámka:  Mše svatá pouze na čtvrtou neděli v měsíci.
18:00 Místo:  Sv. Kateřina
Poznámky k bohoslužbám
Svátost smíření
Před každou mší svatou bývá půlhodinová příležitost k přijetí svátosti smíření. Na první pátek v měsíci je možnost zajít ke zpovědi již od 16.00.
Modlitba růžence a křížové cesty
Půl hodiny přede mší svatou je nabídka modlitby růžence s výjimkou pátků, kdy je příležitost k tiché adoraci (v postu se modlíme křížovou cestu).
Eucharistická adorace
Nejsvětější Svátost oltářní bývá vystavena každý pátek při adoraci před večerní bohoslužbou od 17.30. Každou první středu v měsíci bývá od 18.30 v kapli na faře společná adorace. Na první pátek v měsíci máme mezi 8.00 a 16.00 v kostele nebo v kapli příležitost k soukromé adoraci.
Ranní chvály
V sobotu připojujeme po mši svaté Denní modlitbu církve – ranní chvály.
Korunka k Božímu milosrdenství
V pondělí se po mši svaté společně modlíme korunku k Božímu milosrdenství za úctu k počatému životu a za změnu postojů k umělým potratům.
Bohoslužby v chrudimském vikariátu
Bohoslužby v chrudimském vikariátu
(kliknutím na obrázek se zobrazí mapa v plné velikosti)
Odkazy:
Převzato ze stránek farností Skuteč a Předhradí.
heblt@farnost-chrudim.cz,
777 572 525

Mistrovský zápas HC Klofani
Zveme na první mistrovský zápas HC Klofanů a HC Zilvaru, který bude neděli od 20:45 na zimní stadionu v Chrudimi.
Táborový víkend pro rodiče - přihlašování
Táborový víkend pro rodiče - přihlašování
Přihlašování od 1. 10. 2017.

Liturgický kalendář
29. neděle v mezidobí
Login Heslo
Registrace