Římskokatolická farnost – Arciděkanství Chrudim
  Římskokatolická farnost – arciděkanství Chrudim, Školní náměstí 56, 537 01 Chrudim 1
telefon: 469 622 029, e-mail: farnost@farnost-chrudim.cz, číslo účtu: 1141055309/0800
 Zpět na seznam článků...
Rozloučení s Vojtou a Petrem
Petr Soukal a Vojtěch NovotnýNa první pohled se zdála neděle 5. září úplně stejná, jako jiné týdny. Brzy ale bylo jasné, že tomu tak docela není. Při ranní mši svaté v kostele Nanebevzetí Panny Marie bylo možno spatřit ženy a muže v pestrobarevných krojích a v průběhu bohoslužby také občerstvit mysl jejich libými zpěvy a hudebním doprovodem...

Za jiných okolností bychom se plně oddali radostné atmosféře doznívajících chrudimských obžínek, ale tentokrát to nešlo. Právě toto ráno nás čekalo smutné loučení. Loučení s dvěma stěží přehlédnutelnými mladými muži – Vojtěchem Novotným a Petrem Soukalem. Ti měli následující den opustit rodnou Chrudim a započít přípravu ke kněžství v Teologickém konviktu v Olomouci... Uplynulo již několik dalších nedělí a určitě si každý z nás na kluky občas vzpomene.

Abychom se dozvěděli, jak se klukům na Hané líbí, rozhodli jsme se udělat s nimi krátký rozhovor.
Odkazy
Komentáře
Věřím, že v tomto rozloučení můžeme vidět mnoho radosti. I když teď nejsme tak často v naší farnosti, cítíme Vaši ohromnou podporu. Neseni modlitbami smíme s nadějí kráčet za opravdu velikým darem – darem kněžství...
heblt@farnost-chrudim.cz,
777 572 525

Táborový víkend pro rodiče - přihlašování
Táborový víkend pro rodiče - přihlašování
Přihlašování od 1. 10. 2017.
Login Heslo
Registrace