Římskokatolická farnost – Arciděkanství Chrudim
  Římskokatolická farnost – arciděkanství Chrudim, Školní náměstí 56, 537 01 Chrudim 1
telefon: 469 622 029, e-mail: farnost@farnost-chrudim.cz, číslo účtu: 1141055309/0800
 Zpět na seznam článků...
Základy křesťanství pro děti
Rádi bychom nabídli možnost seznámení se základy křesťanství také dětem, které do kostela běžně nechodí. V novém školním roce bude v budově arciděkanství probíhat setkávání dětí, jehož cílem bude společné hledání duchovních hodnot pro život člověka, seznámení s křesťanskou vírou a kulturou, pochopení křesťanských svátků a seznámení s biblickými příběhy. Výuka se bude přizpůsobovat věku a chápání dětí, probíhat formou her a povídání a je určena především „začátečníkům“.

Možnost přihlásit se zájemci najdou v položce Přihlášky na náboženství.
heblt@farnost-chrudim.cz,
777 572 525

Táborový víkend pro rodiče - přihlašování
Táborový víkend pro rodiče - přihlašování
Přihlašování od 1. 10. 2017.

Dnešní bohoslužba
18:00 NPM
Login Heslo
Registrace