Římskokatolická farnost – Arciděkanství Chrudim
  Římskokatolická farnost – arciděkanství Chrudim, Školní náměstí 56, 537 01 Chrudim 1
telefon: 469 622 029, e-mail: farnost@farnost-chrudim.cz, číslo účtu: 1141055309/0800
 
Nabídka farnosti
Chrudimská charita
V chrudimské farnosti působí Charita, která nabízí pomoc těm, kteří ji potřebují.
Kontakt: Farní charita Chrudim, Školní Náměstí 56, Chrudim, telefon: 469 622 953, e-mail: farni.charitacr@tiscali.cz
Odkazy:
Ministrantská služba
V chrudimské farnosti smí ministrovat chlapci i děvčata. Chcete-li se přidat, přijďte deset minut před začátkem mše svaté do sakristie.
Pravidelný úklid kostela
Každé třetí úterý v měsíci se mezi 16.00 a 17.00 schází tým dobrovolníků, který se stará o základní úklid kostela Nanebevzetí Panny Marie. Všechny další posily jsou srdečně vítány.
Den otevřených dveří
Při Dnech evropského dědictví na první sobotu měsíce září se pravidelně otevírají brány kostelů Nanebevzetí Panny Marie (včetně věže), svaté Kateřiny a svatého Michaela.
Hudební doprovod
V chrámu Nanebevzetí Panny Marie jsou instalovány nedávno zrekonstruované varhany. I v ostatních kostelech jsou funkční varhany. Při doprovodu liturgie se střídají mladí hudebníci Petr Špáta, Kateřina Jirešová, Lukáš Šmídek a ředitel kůru Tomáš Židek. Dětské mše svaté doplňuje rytmickými písněmi skupina Hluboké koření. Ve všech bohoslužebných prostorech jsou k dispozici zpěvníky (především Kancionály).
Tříkrálová sbírka
Již několik let pořádá Charita Tříkrálovou sbírku. Dobrovolní koledníci navštěvují v pátek a sobotu kolem svátku Tří králů většinu chrudimských domácností. Výtěžek se dělí na „celorepublikovou“ část a většinovou sumu, která zůstává pro potřeby místní Charity. Můžete pomoci nejen svým příspěvkem, ale i se zdárným průběhem, přihlásíte-li se k pomoci s vybíráním. Koledníci nemusí být nutně jen děti a mladí lidé.
Odkazy:
Oficiální informace o Tříkrálové sbírce.
Farní kavárna
Nechce se vám v neděli po mši svaté hned domů? Chcete poznat ostatní farníky? Příležitost k setkání nabízí farní kavárna, kde se můžete těšit i na něco malého na zub. Koná se ve školním roce po každé nedělní ranní mši svaté na faře.
Farní knihovna
Po nedělní ranní mši svaté nebo při probíhajících akcích můžete zavítat na faru do zrekonstruovaného sálu a v místní knihovně si vypůjčit z nabízených titulů.
heblt@farnost-chrudim.cz,
777 572 525

Login Heslo
Registrace