Římskokatolická farnost – Arciděkanství Chrudim
  Římskokatolická farnost – arciděkanství Chrudim, Školní náměstí 56, 537 01 Chrudim 1
telefon: 469 622 029, e-mail: farnost@farnost-chrudim.cz, číslo účtu: 1141055309/0800
 
Skupiny ve farnosti
Hluboké koření
V chrudimské farnosti působí od roku 2002 mládežnická hudební skupina Hluboké koření, která především doprovází dětské mše svaté. Pomáhá rovněž při organizování mikulášských besídek, karnevalů, farních táborů a dalšího programu pro děti.
Odkazy:
Chrámový sbor
Při kostele působí i rozsáhlý chrámový sbor, který přibližně jednou měsíčně zpívá při „slavnostnějších“ příležitostech. Všichni zájemci jsou srdečně přijímáni, zkoušky probíhají jednou týdně. Chór vede Tomáš Židek.
Salvátor
Velkou prestiž pojímá smíšený pěvecký sbor Salvátor, který spolupracuje s chrudimským arciděkanstvím. Od svého vzniku kolem přelomu tisíciletí se zaměřuje na „tradiční“ duchovní skladby, ale třeba také na spirituály. Dirigent Tomáš Židek zve všechny mladé k doplnění svého mladého „týmu“.
Odkazy:
Česká křesťanská akademie
ČKA přispívá k rozvoji vědy, umění a vzdělání v České republice. Sdružuje občany, kteří chtějí tomuto rozvoji napomáhat a kteří se hlásí k odpovědnosti za uplatňování křesťanských hodnot ve společnosti, i organizace hlásící se ke stejným cílům. Zve ke členství i ke spolupráci příslušníky různých křesťanských vyznání i občany bez vyznání.
Společenství nejen maminek
Modlitebně–chválová setkání probíhají pod patronací svaté Zdislavy jednou za čtrnáct dní ve čtvrtek po mši svaté na faře.
Večeřadlo Panny Marie
Večeřadlo Panny Marie je modlitební skupina, která vznikla asi v roce 2000. Dříve Večeřadla probíhala v rodinách, nyní se schází pravidelně každou středu v 16.30 na faře. V současné době převzali program modliteb z fatimského apoštolátu, který se modlí věřící na celém světě.

Večeřadlo je otevřené všem, kdo mají zájem o modlitbu ve společenství. Srdečně tímto zveme všechny zájemce.
Živý růženec
V naší farnosti probíhají dvě růže živého růžence. Podle daného rozpisu se každý člen modlí denně jeden desátek růžence a na dálku tvoří společenství s ostatními členy. Zveme další, kteří se chtějí s námi modlit.
Net for God
Mezinárodní ekumenická fraternita Net for God je sítí modliteb, formace a evangelizace. Vznikla v roce 2000 z podnětu Komunity Chemin Neuf, aby napomáhala jednotě křesťanů a pokoji ve světě. Net for God dnes existuje v šedesáti zemích světa. I my jsme zváni každý měsíc do farního sálu ke zhlédnutí filmu a následné diskusi. Rozpis termínů býá dopředu k dispozici v plánovaných akcích.
Odkazy:
Více informací na stránkách komunity Chemin Neuf.
Záboj
Občanské sdružení Záboj se dlouhá léta staralo především o program pro děti a mládež, a to nejen z farnosti. Několik grantů získalo za organizaci volnočasových aktivit pro romské děti. Mimo jiné mu patří dík za vybudování farní klubovny.
heblt@farnost-chrudim.cz,
777 572 525
 
Dnešní bohoslužba
18:00 NPM
Login Heslo
Registrace