Římskokatolická farnost – Arciděkanství Chrudim
  Římskokatolická farnost – arciděkanství Chrudim, Školní náměstí 56, 537 01 Chrudim 1
telefon: 469 622 029, e-mail: farnost@farnost-chrudim.cz, číslo účtu: 1141055309/0800
 
Kněží chrudimské farnosti
Fotografie kněze
P. ThLic. Ing. Jiří Heblt je od srpna 2009 novým chrudimským arciděkanem. Před studiem teologie vystudoval stavební fakultu a pracoval jako projektant. Na kněze byl vysvěcen roku 1995, poté byl kaplanem ve Vrchlabí, rok působil v Hradci Králové a studoval postgraduálně v Římě. Deset let byl farářem v Dolním Újezdu u Litomyšle. Zastává funkci biskupského delegáta pro trvalé jáhny, je členem sboru poradců, kněžské rady, pastorační rady diecéze a chrudimským vikářem.
Fotografie kněze
Během komunistické vlády byl na kněze tajně vysvěcen Pavel Hájek jako člen skryté církve Ecclesia silentii. Jelikož je biritualistou, smí sloužit římskokatolické i řeckokatolické bohoslužby. P. Hájek je ženatý, neboť s odvoláním na východní tradice to skrytá církev povolovala, jinak se ale nauka nelišila od učení Katolické církve. V květnu 1982 přijal tajné východní biskupské svěcení. Po revoluci v roce 1989 přešel jako kněz k oficiální církvi a nyní pomáhá se správou chrudimské farnosti.
Dřívější katoličtí faráři (a administrátoři)
Šebestián František Novopacký
1622–1625
Jiří Bílek Kouřimský
1625–1626
Matyáš Appiani
1626–1628
Řehoř Jiří František Čichovský
1629–1640
Diviš Ferdinand Měsíček
1641–1644
Pavel Münzer
1644–1646
Jan Vojtěch Švanda
1646–1662
Pavel Žák
1663–1666
Jakub Jindřich Blažejovský
1666–1670
Samuel Václav Hataš
1670–1685
Jan Václav Petzold
1685–1716
Václav Lachmann
1716–1724
Pavel Bernard Lýr
1725–1733
Jan František Herrmann
1733–1735
František Josef Sosnovec
1736–1756
Josef Jan Dohalský
1757–1758
Václav Haugwitz
1759–1761
Jáchym Karel Audrcký
1765–1783
Josef Schütz
1783–1800, děkan
Josef Stanislav Urban
1801–1825, administrátor, později děkan
Václav Koželuh
1825, administrátor
Josef Liboslav Ziegler
1825–1846, děkan
Antonín Lacyna
1846–1847, administrátor
Antonín Stránský
1847, děkan
Josef Havel
1848–1858, děkan
Josef Vobrovský
1858–1860, administrátor
Václav Pelikán
1860–1867, děkan
Antonín Sysel
1867–1869, administrátor
František Umlauf
1869–1888, děkan
František Walter
1888–1900, děkan, později arciděkan (od 1894)
Josef Antonín Mrštík
1901–1913, arciděkan
Karel Mikulecký
1900–1901 administrátor, 1913–1951 administrátor, později arciděkan (od 1914)
Josef Vrzal
1951–1952, interkalární administrátor (dříve působil ve farnosti jako katecheta), do roku 1954 jako kaplan
Vladimír Matějka
1953, interkalární administrátor
František Jurák
1953–1958, interkalární administrátor
Miloslav Bartl
1958–1975, interkalární administrátor
Eduard Seidl
1975–1990, interkalární administrátor
Rudolf Zahálka
1990–1992, administrátor
Václav Pavliš
1992–1993, administrátor
Bohuslav Směšný
1993, pověřen vedením duchovní správy
1993–2009, administrátor, později arciděkan (od 1995)
Ve farnosti dříve také působili
Kaplani
Josef Stanislav Urban (1795?–1801, později děkan 1801–1825), Josef Benesch (1800–1801), Ferdinand Hulka (1801–1803), František Hottisch. (1803–1805), František Christophek (1806–1807), František Pabiczek (1806–1814), Jan Czeybek (1808–1817), František Malý (1814–1817), Jan Koželuh (1817–1822), Václav Koželuh (1818–1834, administrátor 1825), Augustin Štěpánek (1822–1835), Jan Zabský (1834–1839), Jan Bonaventura (1835–1839), Josef Stumpf (1839–1846), Antonín Lacyna (1839–1849, administrátor 1846–1847), Josef Vobrovský (1846–1861, administrátor 1858–1860), Antonín Hrubý (1846–1847), Jan Červenka (1849–1860), Antonín Sysel (1860–1870, později administrátor 1867–1869), Pavel Paďour (1861–1872), František Podhajský (1870–1881), František Kuřil (1872–1880), František Janeček (1880–1887), Jan Kobr (1882–1889), Theophil Vojtěch (1887–1898), Karel Kouřil (1887–1888), Václav Vojnar (1889–1896), Karel Truxa (1896–1898), Karel Mikulecký (1898–1913, později administrátor a arciděkan 1900–1901 a 1913–1951), Josef Zuzánek (1898–1900), František Komárek (1900–1902), František Horák (1902–1907), Alexandr Novotný (1907–1914, také katecheta), Ladislavc Kaube (1914–1915), František Anděl (1914–1917), František Lukš (1915–1937), Václav Falta (1918–1919), Josef Vorlíček (1919–1921), Vladimír Henr. Lakomý (1921–1922), Mansuetus Karel Ston, O. Cap. (1922–1926), Pavel Ad. Trojek, O. Cap. (1926–1935), Vladimír Hladký, O. Cap. (1935–1940), Felicián Macháč, O.F.M. Cap. (1940–1948), Karel Jonáš (1937–1950, později kapitulní vikář diecéze 1969-1989), Vladimír Matějka (1948–1952, později administrátor 1952–1953), Miloslav Zavřel (1948), Jan Srnský (1962–1964), Vladimír Hronek (1975–1977), Jiří Štorek (1977), Tomáš Kvasnička (2009–2012), Štefan Brinda (2012–2015)

Katecheté
Donulus Kora Ord. Capuc. (1795?–1822), Franc. May (1796?–1803), Franc. Urban (1822–1836), Jos. Seidl (1853–1857), Ant. Lukesle (1857–1862), Josef Šimek (1862–1869), Jos. Kašpar (1869–1872), Joan Souček (1872–1873), Venc. Kopecký (1873–1889), Theoph. Zumsande O. Min. S. Franc. Capuc. (1874–1876), Franc. Klapal (1876–1881), Jos. Kašpar (1881–1890), Jos. Kubeš (1887–1901), Ladisl. Leder (1888–1889), Franc. Pilný (1889–1893), Ant. Liebich (1890–1910), Adolph Plešinger (1893–1908), Jos. Šandera (1897–1909), Franc. Dvořák (1901–1927), Jos. Šalša (1907–1908), Franc. Hnídek (1908–1909), Stan. Michálek (1908–1910), Joannes Novák (1909–1927), Alois Štěpina (1910–1911), Jos. Kojan (1910–1914), Aug. Šírek (1914–1940), Josef Vrzal (1927-1951, později administrátor 1951–1954)

(seznam kněží nemusí být úplný)
heblt@farnost-chrudim.cz,
777 572 525
 
Dnešní bohoslužba
18:00 NPM
Login Heslo
Registrace