Římskokatolická farnost – Arciděkanství Chrudim
  Římskokatolická farnost – arciděkanství Chrudim, Školní náměstí 56, 537 01 Chrudim 1
telefon: 469 622 029, e-mail: farnost@farnost-chrudim.cz, číslo účtu: 1141055309/0800

Autor:
Komentář:
Jak se tu dává "like"? :-)
Umístění:
Vloženo:
pátek 12. 2. 2016, 21:41
Autor:
Komentář:
Krásné, přesné a kompletní. A nenavazuje na to úryvek z 
dopisu svatého Pia z Pietrelciny, kněze, patrona dnešního dne?
(Editio 1994: II., 87-90, n. 8)
Stavební kameny věčného chrámu
Každou duši vyvolenou pro věčnou slávu lze velmi příhodně označit jako kámen určený pro stavbu věčné svatyně. Stavitel, jenž chce vystavět budovu co nejlépe, musí nejdříve opracovat kameny, ze kterých bude stavět. A toho dosáhne pomocí úderů kladiva a dláta. Stejně si počíná nebeský Otec vůči vyvoleným duším, které jeho nejvyšší moudrost a Prozřetelnost určily již od věků, že budou sloužit ke stavbě věčného chrámu.
Duše určená k tomu, aby kralovala s Kristem ve věčné slávě, musí být opracována údery kladiva a dláta; božský Umělec jich užívá, aby si připravil kameny, vyvolené duše. Ale co vlastně jsou tyto údery kladivem a dlátem? Temnota, má sestra, obavy, pokušení, zármutek ducha, duchovní bázlivost svědčící o nějaké nemoci, tělesné obtíže...

Umístění:
Vloženo:
středa 23. 9. 2015, 21:58
Autor:
Komentář:
Díky za krásný text, zdá se mi trochu rouhačský, ale zcela odpovídá i mé často rouhavé duši....A celý den si budu opakovat také to, že právě mě Pán volá mým jménem!KM
Umístění:
Vloženo:
úterý 28. 5. 2013, 9:44
Autor:
Komentář:
Hluboké koření vám nabízí pohled, jak ministrantské setkání prožilo jako kapela: podívejte se na adresu http://www.hlubokekoreni.net/index.php?action=foto&idxx=118&seradit=2012.
Umístění:
Vloženo:
neděle 13. 5. 2012, 18:15
Autor:
Komentář:
Přeji všem poutníkům hodně zážitků a hlavně požehnání na tak dlouhou cestu! Myslím na vás.
Marie Souradová, bývalá Chrudimačka
Umístění:
Vloženo:
středa 21. 9. 2011, 22:03
Autor:
Komentář:
Věřím, že v tomto rozloučení můžeme vidět mnoho radosti. I když teď nejsme tak často v naší farnosti, cítíme Vaši ohromnou podporu. Neseni modlitbami smíme s nadějí kráčet za opravdu velikým darem – darem kněžství...
Umístění:
Vloženo:
sobota 16. 10. 2010, 23:19
Autor:
Komentář:
Byl to moc pěkný den:-) Díky!
Umístění:
Vloženo:
pondělí 5. 7. 2010, 12:17
Autor:
Komentář:
Díky všem, kteří toto první číslo připravili, za povzbuzení, přehled velikonočních bohoslužeb, plánovaných akcí i za zprávu o naší farnosti. Chválím taky pěknou a přehlednou úpravu.
Umístění:
soubory ke stažení -> Salvátor (březen 2010)
Vloženo:
pátek 26. 3. 2010, 22:49
Autor:
Komentář:
Na úvod setkání po slavnostním spuštění nových internetových stránek jsme v kapli zazpívali píseň Přijď, ó Duchu přesvatý. Kéž Duch Svatý vede novou pastorační radu i celou naši farnost...
Umístění:
Vloženo:
sobota 13. 3. 2010, 22:49
heblt@farnost-chrudim.cz,
777 572 525

Dnešní bohoslužba
18:00 NPM
Login Heslo
Registrace