Římskokatolická farnost – Arciděkanství Chrudim
  Římskokatolická farnost – arciděkanství Chrudim, Školní náměstí 56, 537 01 Chrudim 1
telefon: 469 622 029, e-mail: farnost@farnost-chrudim.cz, číslo účtu: 1141055309/0800
 Zpět na seznam kostelů...
Profil místa
Město:
Chrudim
Místo:
kostel Nanebevzetí Panny Marie
Farnost:
Chrudim
Fotografie:
Chrudim, kostel Nanebevzetí Panny Marie
Poznámka:
Již z dálky vítá všechny přijíždějící do Chrudimi arciděkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie. Založen byl již před rokem 1349 na místě hradu královského věnného města. Stavba využívající presbytář hradní kaple pokračovala až do konce 14. století. Zásadní změny prodělal chrám v 16. a 17. století a v letech 1850–1880, kdy velký chrudimský architekt František Schmoranz sáhl po novogotické úpravě zahrnující přestavbu západního průčelí s věží. Chrám je farním kostelem chrudimské farnosti. Pouť k obrazu Svatého Salvátora slavíme v neděli kolem svátku Proměnění Páně (6. srpna), titul kostela 15. srpna.
Pravidelný pořad bohoslužeb:
Pondělí
18:00 Místo:  NPM
Úterý
18:00 Místo:  NPM
Poznámka:  Ve školním roce se slaví dětské bohoslužby jednou měsíčně v neděli a jednou v úterý. Termíny najdete na této stránce níže v poznámkách k bohoslužbám. Ostatní mše svaté bývají v latině.
Pátek
18:00 Místo:  NPM
Poznámka:  Přede mší svatou od 17:30 tichá adorace Nejsvětější svátosti. Na první pátek v měsíci bývá od 16:00 rozšířená příležitost ke svátosti smíření a po mši svaté se modlí modlitba k zasvěcení srdci Ježíšovu.
Sobota
07:30 Místo:  NPM
Poznámka:  V adventu roráty už v 6:30.
Po mši svaté společná modlitba ranních chval.
Neděle
08:30 Místo:  NPM
Poznámka:  Mše svatá je obětována za farnost. Ve školním roce se slaví dětské bohoslužby jednou měsíčně v neděli a jednou v úterý. Termíny najdete na této stránce níže v poznámkách k bohoslužbám.
Pořad bohoslužeb v tomto týdnu:
Neděle 15. 10. 2017 – 28. neděle v mezidobí
08:30 Místo:  NPM
Intence:  Za farnost.
Pondělí 16. 10. 2017
18:00 Místo:  NPM
Intence:  Za Boží pomoc při výchově dětí.
Úterý 17. 10. 2017 – Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka
18:00 Místo:  NPM
Intence:  Na dobrý úmysl.
Pátek 20. 10. 2017
18:00 Místo:  NPM
Intence:  Za syna a za rody z obou stran.
Sobota 21. 10. 2017
07:30 Místo:  NPM
Intence:  Za Boží pomoc při výchově dětí.
Neděle 22. 10. 2017 – 29. neděle v mezidobí
08:30 Místo:  NPM
Intence:  Za farnost.
heblt@farnost-chrudim.cz,
777 572 525

Farní den
Farní den
Táborový víkend pro rodiče - přihlašování
Táborový víkend pro rodiče - přihlašování
Přihlašování od 1. 10. 2017.
Login Heslo
Registrace