Římskokatolická farnost – Arciděkanství Chrudim
  Římskokatolická farnost – arciděkanství Chrudim, Školní náměstí 56, 537 01 Chrudim 1
telefon: 469 622 029, e-mail: farnost@farnost-chrudim.cz, číslo účtu: 1141055309/0800
 Zpět na seznam kostelů...
Profil místa
Město:
Vejvanovice
Místo:
kostel Nanebevzetí Panny Marie
Farnost:
Vejvanovice
Fotografie:
Vejvanovice, kostel Nanebevzetí Panny Marie
Poznámka:
Farním kostelem samostatné farnosti Vejvanovice je kostel Nanebevzetí Panny Marie s gotickým presbytářem ze 14. století a barokní lodí, kterou nechal vystavět Štěpán Vilém Kinský. Nákladem Oldřicha Kinského byla přistavěna v roce 1920 polozděná historizující zvonice. Do farnosti dojíždí na nedělní bohoslužbu chrudimský kněz.
Pravidelný pořad bohoslužeb:
Neděle
10:30 Místo:  Vejvanovice
Pořad bohoslužeb v tomto týdnu:
Neděle 15. 10. 2017 – 28. neděle v mezidobí
10:30 Místo:  Vejvanovice
Intence:  Na dobrý úmysl.
Neděle 22. 10. 2017 – 29. neděle v mezidobí
10:30 Místo:  Vejvanovice
Intence:  Na dobrý úmysl.
heblt@farnost-chrudim.cz,
777 572 525

Farní den
Farní den
Táborový víkend pro rodiče - přihlašování
Táborový víkend pro rodiče - přihlašování
Přihlašování od 1. 10. 2017.
Dnešní bohoslužba
Login Heslo
Registrace