Římskokatolická farnost – Arciděkanství Chrudim
  Římskokatolická farnost – arciděkanství Chrudim, Školní náměstí 56, 537 01 Chrudim 1
telefon: 469 622 029, e-mail: farnost@farnost-chrudim.cz, číslo účtu: 1141055309/0800

Farnost
Církev
Chrudim
Média
Doporučeno farníky
heblt@farnost-chrudim.cz,
777 572 525

Dnešní bohoslužba
18:00 NPM
Login Heslo
Registrace