Římskokatolická farnost – Arciděkanství Chrudim
  Římskokatolická farnost – arciděkanství Chrudim, Školní náměstí 56, 537 01 Chrudim 1
telefon: 734 435 201, 469 622 029, e-mail: farnost@farnost-chrudim.cz, číslo účtu: 1141055309/0800

>>> Předchozí <<<
Ohlášky
středa 26. 7. 2017
Úklid kostela
Úklid kostela NPM před poutí bude v sobotu 29. 7. od 9 hodin.
Úklid kostela sv. Kateřiny bude ve středu 2. 8. po ranní mši svaté.
Modlitba nad Písmem
Pondělní modlitba nad Písmem o prázdninách nebude.
Putování po jihočeských klášterech
Zveme ve dnech 28. – 30. 9. Na pouť po jihočeských klášterech. Navštívíme Tábor, Kájov, Vyšší Brod a Římov a také Zwetl a Melk. Ubytováni budeme v Nových Hradech. Zajištěny jsou snídaně a večeře. Závazné přihlášky s platbou 2 200 Kč ve farní kanceláři, je třeba ještě mít s sebou 22 Eur na vstupy v Rakousku.

heblt@farnost-chrudim.cz,
777 572 525

On-line
Nikdo.
Login Heslo
Registrace