Římskokatolická farnost – Arciděkanství Chrudim
  Římskokatolická farnost – arciděkanství Chrudim, Školní náměstí 56, 537 01 Chrudim 1
telefon: 469 622 029, e-mail: farnost@farnost-chrudim.cz, číslo účtu: 1141055309/0800

Harmonogram pravidelných akcí
(do letních prázdnin 2017)


Některé akce ještě nejsou naplánovány – budou doplněny později...NEDĚLE
8:30 Dětská bohoslužba – NPM (termíny: 22. 1., 19. 2., 19. 3., 7. 5., 11. 6.)PONDĚLÍ

19:00 Modlitba nad Písmem – farní sál (každý týden mimo prázdniny)ÚTERÝ
15:00 Setkání seniorů – farní sál (jednou měsíčně)
16:00 Úklid kostela – NPM (každé třetí úterý v měsíci)
18:00 Dětská bohoslužba – NPM (termíny: 31. 1., 28. 2., 28. 3., 18. 4., 16. 5., 20. 6.)
19:00 Zkouška chrámového sboru – kůr NPM
19:00 Zkouška sboru Salvátor – Spolkový dům (každých 14 dní)STŘEDA
13:45–14:30 Náboženství na ZŠ Dr. Peška (každý týden mimo prázdniny)
19:00 Adorace – kaple (termíny: 8. 2., 8. 3., 5. 4., 10. 5., 14. 6.)
19:00 Setkání nad Biblí – farní sál (termíny: 4. 1., 18. 1., 1. 2., 15. 2., 15. 3., 29. 3., 12. 4., 26. 4., 24. 5., 7. 6., 21. 6.)ČTVRTEK
14:45–15:45 Náboženství 2. až 3. třída – fara (každý týden mimo prázdniny)
15:30–16:15 Náboženství předškoláci + 1. třída – fara (každý týden mimo prázdniny)
PÁTEK
8:00–16:00 Celodenní adorace – NPM nebo kaple (první pátek v měsíci)
13:45–14:45 Náboženství 4. až 5. třída – fara (každý týden mimo prázdniny)
15:00–16:00 Náboženství 6. až 9. třída – fara (každý týden mimo prázdniny)
16:00–18:00 Rozšířená příležitost ke svátosti smíření – NPM (první pátek v měsíci)
19:00 Společenství mládeže – farní sál (podle domluvy)
19:00 Net for God – farní sál (termíny: 27. 1., 24. 2., 24. 3, 28. 4., 26. 5.)SOBOTA
Na všechny aktivity jste srdečně zváni!
heblt@farnost-chrudim.cz,
777 572 525

Login Heslo
Registrace