Římskokatolická farnost – Arciděkanství Chrudim
  Římskokatolická farnost – arciděkanství Chrudim, Školní náměstí 56, 537 01 Chrudim 1
telefon: 469 622 029, e-mail: farnost@farnost-chrudim.cz, číslo účtu: 1141055309/0800

CHRUDIMSKÉ PRIMICE
P. Vojtěch Novotný, 19. května 2017
P. Petr Soukal, 20. května 2017

http://www.farnost-chrudim.cz/primice


Chceme vzdávat spolu s Vámi díky Bohu za dar kněžství i poděkovat Vám všem, kteří se za nás modlíte a kteří jste připravovali naše primice. Nabízíme Vám malé ohlédnutí za těmito krásnými dny...
Petr Soukal & Vojtěch Novotný

Zpět do fotogalerie...
Kněžské svěcení Vojty a Petra
Kdy?
sobota 13. 5. 2017
Popis:
V královéhradecké katedrále Svatého Ducha byli na kněze vysvěceni spolu s dalšími třemi mladými muži chrudimští farníci Vojtěch Novotný a Petr Soukal.

Zpět do fotogalerie...
Primiční třídení
Kdy?
pátek 19. 5. 2017
Popis:
V květnu 2017 zažila Chrudim po dlouhých 86 letech primici – a dva dny po sobě. Svou první mši svatou sloužili v kostele Nanebevzetí Panny Marie P. Vojtěch Novotný v pátek 19. května a P. Petr Soukal v sobotu 20. května. Celé slavnost byla završena v neděli farní mší svatou s oběma nově vysvěcenými a s udílením novokněžského požehnání. Fotografie pořídil Stanislav Novotný.

Zpět do fotogalerie...
Primice Vojtěcha Novotného
Kdy?
pátek 19. 5. 2017
Popis:
Fotograf Martin Weisbauer zdokumentoval průběh páteční primice.

Zpět do fotogalerie...
Primice Petra Soukala
Kdy?
sobota 20. 5. 2017
Popis:
Po 22 hodinách od předešlé primice poprvé sloužil mši svatou chrudimský rodák P. Petr Soukal. Takto ji zaznamenal Petr Homolka z projektu Člověk a víra.
KÁZÁNÍ
Zpět...
P. Jiří Heblt: Kázání při primici P. Vojtěcha Novotného
Popis:
Při primiční mši svaté P. Vojtěcha Novotného pronesl kázání P. Jiří Heblt.
Vloženo:
pátek 19. 5. 2017
Přehrávání:
Soubor:
Zpět...
P. Jan Uhlíř: Kázání při primici P. Petra Soukala
Popis:
Při primiční mši svaté P. Petra Soukala kázal kutnohorský arciděkan P. Jan Uhlíř.
Vloženo:
sobota 20. 5. 2017
Přehrávání:
Soubor:
Zpět...
P. Petr Soukal: Kázání při děkovné mši po primicích
Popis:
Primiční třídění bylo zakončeno děkovnou mší svatou, při níž pronesl novokněz P. Petr Soukal tuto promluvu.
Vloženo:
neděle 21. 5. 2017
Přehrávání:
Soubor:
Krátký videozáznam ze začátku primic:
Primice Vojtěcha Novotného
Primice Petra Soukala
OHLÉDNUTÍ

Občasník Salvátor po primicích
Salvátor 40


Brožury k oběma primicím


Pozvánky
Primice Vojtěch Novotný
Primice Petr Soukal

Program obou primic
Pátek 19. května 2017
od 15:00 otevřený kostel
15:00 příležitost ke svátosti smíření
15:30 růženec
16:00 primiční mše svatá (Vojtěch Novotný)
17:30–21:30 pohoštění a oslava ve velkém sále muzea

Sobota 20. května 2017
10:00 procházka po Chrudimi (sraz na náměstí)
od 13:00 otevřený kostel
13:00 příležitost ke svátosti smíření
14:00 primiční mše svatá (Petr Soukal)
15:30–20:30 pohoštění a oslava ve velkém sále muzea
21:00 večer chval v kostele

Neděle 21. května 2017
8:30 nedělní mše svatá
9:30–11:00 novokněžské požehnání (hlavní celebrant: Vojtěch Novotný, kázání: Petr Soukal)
heblt@farnost-chrudim.cz,
777 572 525

Farní den
Farní den
Táborový víkend pro rodiče - přihlašování
Táborový víkend pro rodiče - přihlašování
Přihlašování od 1. 10. 2017.
Liturgický kalendář
Svátek sv. Lukáše, evangelisty
Login Heslo
Registrace