Římskokatolická farnost – Arciděkanství Chrudim
  Římskokatolická farnost – arciděkanství Chrudim, Školní náměstí 56, 537 01 Chrudim 1
telefon: 469 622 029, e-mail: farnost@farnost-chrudim.cz, číslo účtu: 1141055309/0800
 
Život farnosti Chrudim
Kontakt na faru
Římskokatolická farnost – arciděkanství Chrudim
Školní náměstí 56
537 01 Chrudim 1

telefon: 469 622 029
mobil: 734 435 201
e-mail: farnost@farnost-chrudim.cz
číslo účtu: 1141055309/0800

Kontakt na kněze:
P. Jiří Heblt, farář (arciděkan), mobil: 777 572 525, e-maily: heblt@farnost-chrudim.cz, heblt@centrum.cz
Chrudimská pouť
Hlavní pouť spojenou s obrazem Nejsvětějšího Salvátora slaví naše farnost v neděli kolem svátku Proměnění Páně (6. srpna), druhou pouť podle titulu farního kostela na Nanebevzetí Panny Marie (15. srpna).
Složení Pastorační rady farnosti
Duchovní: P. Jiří Heblt (předseda PR), Pavel Starý (jáhen)
Delegováni: Hana Petrusová (Farní charita Chrudim), Tomáš Židek (varhaníci a chrámový sbor)
Zvoleni: Josef Boháč, Klára Fidlerová, Tomáš Pavlík, Petra Pudilová, Petr Soukal
Jmenováni: Viliam Kopecký, Bohumila Novotná, Marie Šmídková, Josef Vostrovský, Petr Vtípil
Pastorační rada byla jmenována v květnu 2016 s mandátem 4 roky.
Intence – úmysly mší svatých
Naši kněží rádi odslouží na vaše úmysly mši svatou.
Návštěva nemocných
Pokud chcete, aby kněží navštívili nemocné doma, v nemocnici nebo v DPS, dejte jim vědět. Rádi za nimi přijdou.
heblt@farnost-chrudim.cz,
777 572 525

Dnes tu nebyl
... nikdo z registrovaných uživatelů.
Login Heslo
Registrace