Modlitba v době koronaviru

Všemohoucí a věčný Bože,

od kterého dostává celý vesmír energii, existenci a život,

přicházíme k tobě, abychom prosili o tvé milosrdenství,

protože dnes znovu zakoušíme křehkost lidského stavu

ve zkušenosti nové virové epidemie.

 

Věříme, že ty vedeš běh lidských dějin

a že tvá láska může změnit náš úděl v to nejlepší,          

ať jsou lidské podmínky jakékoliv.

Proto ti svěřujeme nemocné a jejich rodiny:

pro velikonoční tajemství svého Syna

nám daruj spásu a úlevu pro jejich tělo i jejich duši.

 

Pomoz každému členovi společnosti vykonávat svůj úkol,

posiluj ducha vzájemné solidarity.

Podpírej lékaře a zdravotníky,

vychovatele a sociální pracovníky při vykonávání jejich služby.

 

Ty, který jsi útěchou při únavě a oporou ve slabosti,

na přímluvu blahoslavené Panny Marie

a všech svatých lékařů a léčitelů

odvrať od nás každé zlo.

 

Osvoboď nás od epidemie, která nás zasahuje,

abychom se mohli pokojně vrátit ke svým obvyklým zaměstnáním

a chválit tě a děkovat ti s obnoveným srdcem.

Tobě se svěřujeme a k tobě pozvedáme svou snažnou prosbu,

skrze Krista, našeho Pána. Amen.