Odložení slavnosti biřmování

Z důvodu nouzového stavu a vládních opatření proti pandemii Covid-19 se 25. 10. 2020 nebude konat v naší farnosti připravované biřmování. Až se situace vyjasní, najdeme a oznámíme náhradní termín. Prosím vás všechny o modlitbu za zvládnutí situace a za naše biřmovance.

Ze srdce žehnám Jiří Heblt