Modlitba národů proti pandemii

Bože, náš Otče, Stvořiteli světa,

všemohoucí a milosrdný,

z lásky k nám jsi poslal na svět svého Syna

jako lékaře našich duší a těl.

Shlédni na své děti,

které se v této obtížné, zmatené

a zděšené době v mnoha částech

Evropy a světa na Tebe obrací

a hledají sílu, spásu a úlevu.

Osvoboď nás od nemoci a strachu,

uzdrav naše nemocné, utěš jejich rodiny,

dej moudrost našim vládcům,

sílu a odměnu našim lékařům,

sestrám a dobrovolníkům,

věčný život mrtvým.

Neopusť nás v době zkoušky,

ale osvoboď nás ode všeho zla.

O toto prosíme Tebe,

který se Synem a Duchem Svatým

žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

Maria, Matko uzdravení a naděje,

oroduj za nás!