Bohoslužby a možnost sv. přijímání

V neděli 18. 10. od 15 hodin je možné se přes farní stránky rezervovat na mše svaté v příštím týdnu, dle nového opatření vlády v počtu 6 osob. 

Bohoslužby v pátek v 18 hodin a v neděli v 8:30 hodin budou přenášeny přes internet. Budeme rádi, pokud se připojíte a vytvoříme tak naše farní společenství.

Přistoupit ke svatému přijímání je možné v neděli od 16 do 18 hodin v kostele sv. Kateřiny a v pátek od 16 do 18 hodin v kostele NPM. V tuto dobu je také možná svátost smíření.

Kostel NPM bude otevřen k tiché adoraci ve čtvrtek a v neděli od 19:30 do 20:30 hodin.

 

Biskupové vyzývají věřící k modlitbě růžence za ukončení pandemie každý den ve 20 hodin. Na závěr doporučují připojit společnou modlitbu národů proti pandemii, která je veřejněná také na farním webu.

Všechny ostatní farní aktivity se ruší.