Adventní obnova - 2. týden

Pro letošní advent nabízíme jednoduchou duchovní obnovu, které se může účastnit celá farnost či rodina: od nejmenších až po nejstarší.

Program má 4 etapy – podle 4 adventních týdnů. Pro každý týden si vezměte v kostele, vytiskněte nebo jenom zobrazte kartu pod článkem, která s sebou nese jednu konkrétní výzvu do příslušného adventního týdne a současně slouží jako zpětná vazba pro vás. Karty jsou ve dvou variantách – pro dospělé i pro děti.

 

2. týden - děti

2. týden - dospělí