Neděle Božího milosrdenství

Při dnešní ranní mši svaté jsme byli svědky malého znamení Božího milosrdenství. 
 

Video můžete vidět na YouTube.