P. Jan Paseka: O růženci (kázání)

Evangelium: Lukáš, 1. kapitola, 26. až 37. verš (Předpověď narození Ježíšova)P. Jan Paseka: „Milé děti, minule jsme si začali povídat o svatém Pavlovi, ale dnes, protože je památka Panny Marie Růžencové, si povíme něco o modlitbě růžence. Když se potkáte se svým kamarádem nebo se svou kamarádkou, o čem si povídáte? Nebo si nic neřeknete?“

Děti: „Pozdravíme se.“

P. Jan Paseka: „A ještě něco?“

Děti: „Jak se nám daří...“

P. Jan Paseka: „Výborně. Nebo můžete vypravovat, co jste prožili ve škole, povídat si, co si spolu zahrajete, co budete dělat... Já to říkám v souvislosti s růžencem, protože růženec je modlitba. A když se modlíme, povídáme si se samotným Bohem. Můžeme si s Ním povídat různými způsoby. Buď že si s ním vypravujeme jako s kamarádem nebo kamarádkou, večer nebo během dne Mu řekneme, co se nám přihodilo, co nás potěšilo, co se nám naopak třeba nelíbilo. Nebo se můžeme modlit jiným způsobem. Způsobem, jako je třeba růženec. – Co to ten růženec je? Možná bychom na prvním místě řekli: růženec je dlouhá modlitba. Ale v této modlitbě přemýšlíme, jak nás má Bůh rád skrze Svého Syna Ježíše Krista. V růženci procházíme celý život Pána Ježíše. Máme několik variant. Třeba když se narodil Pán Ježíš, tak to byla velká radost. Když se vám narodí sourozenec, všichni máte hodně velkou radost. Takže tajemstvím Ježíšova dětství říkáme radostná. – Potom, když Pán Ježíš vyrostl, začal veřejně působit, kázat jako třeba já tady vám, promlouvat, konat zázraky... Vzpomněly byste si na nějaký zázrak ze života Pána Ježíše? Aspoň jeden.“

Děti: „Uzdravil nemocného.“

P. Jan Paseka: „Ano, ještě něco?“

Děti: „Proměnil vodu ve víno.“

P. Jan Paseka: „Výborně. Teď bychom mohli jmenovat další zázraky. Když uzdravil nějakého nemocného, tak to přineslo jakési světlo do života toho člověka. No, a těm tajemstvím říkáme tajemství světla. – Potom, jak jistě víte, tak v každém kostele máme kříž. To je připomínka, že Pána Ježíše ukřižovali, že byl také trním korunován... To Ho muselo hodně bolet. Proto těm tajemstvím, ve kterých se zamýšlíme nad Jeho smrtí, říkáme bolestná. – Ještě máme jedna tajemství: slavná. V nich si připomínáme, že Pán Ježíš nejen zemřel na kříži. Zemřel, ale vstal z mrtvých.“ (Otec Jan zdůrazňuje význam této skutečnosti změnou zabarvení svého hlasu.) „Znovu žije! A pořád! Pořád! To je důvod k veliké oslavě, proto slavná tajemství. – Když se růženec modlíme, můžeme říct: trvá to dlouho, jeden tak půl hodiny a to je pro nás strašně dlouhá doba. Jenomže růženec je taková škola Panny Marie, protože v růženci se zamýšlíme nad životem Pána Ježíše s Pannou Marií. Do školy chodíte devět let, pak jdete někam na střední školu nebo učiliště. Ale když zůstaneme u té základní školy, tak to trvá devět let. To je docela dlouhá doba, devět let, abyste se něco naučily. Že tato modlitba růžence trvá déle, než jsme zvyklí na jiné modlitby, je pro nás škola, abychom se naučili život v Pánu Ježíši.“(kázání P. Jana Paseky, úterý 7. října 2008, památka Panny Marie Růžencové, Chrudim, 106. dětská mše svatá)Přímluvy: (Burešovi)
Nyní s důvěrou ve společné modlitbě přímluv prosme Pána Ježíše za všechny lidi.

Pane, prosíme za církev a za našeho papeže Benedikta XVI. Prosíme Tě, vyslyš nás.
Pane, prosíme za děti v dětských domovech a za lidi bez domova. Prosíme Tě, vyslyš nás.
Pane, prosíme za lidi, kteří v Tebe nevěří, a za naše nevěřící kamarády. Prosíme Tě, vyslyš nás.
Pane, prosíme také za všechny nemocné, trpící, opuštěné a umírající lidi. Prosíme Tě, vyslyš nás.
Pane, dej našim rodičům trpělivost, lásku, zdraví a oporu. Prosíme Tě, vyslyš nás.
Pane, prosíme Tě za všechny nenarozené děti a jejich matky. Prosíme Tě, vyslyš nás.
Pane, prosíme i za všechny, kteří se nakazili žloutenkou, aby se brzy uzdravili, a nám zachovej zdraví těla i duše.

Dobrý Bože, s důvěrou Ti předkládáme tyto prosby, které jsme tady vyslovili, i ty, které jsme nevyslovili a chceme Tě za ně prosit. O to vše Tě prosíme skrze Krista, našeho Pána. Amen.