P. Jan Paseka: Ovečky putují za melodií Pastýře (kázání)

Evangelium: Jan, 10. kapitola, 22. až 30. verš (Rozmluva ve svátek posvěcení chrámu)P. Jan Paseka: „Děti, už jste někdy viděly pastýře?... Viděli jsme ho všichni – určitě alespoň na jednom místě. Schválně, kdo přijde na to, kde můžeme vidět pastýře...“

Děti: „V jesličkách.“

P. Jan Paseka: „Když máme o Vánocích betlém, tak tam přece jsou pastýři a ovečky. Tam si můžeme představit Pána Ježíše jako dobrého Pastýře... Kde ještě můžeme vidět pastýře?“

Děti: „Na obrázku.“

P. Jan Paseka: „Výborně. Ještě by vás něco napadlo?... Možná někde na loukách nebo v televizi v pohádce... Když se řekne slovo »pastýř«, asi víme, kdo to je. Podle čeho ho poznáme? Co pastýř má? Dvě věci...“

Děti: „Hůl.“

P. Jan Paseka: „Ano...“

Děti: „Kožich...“

P. Jan Paseka: „... aby mu nebyla zima. A ještě něco může pastýř mít... Někdy jo a někdy ne...“

Děti: „Flétnu.“

P. Jan Paseka: „Výborně. Píšťalku. Takže má hůl a flétnu. Hůl nemá proto, aby ovečky bil, ale když chodí po kopcích a pase ovečky, aby o se o ni mohl v náročném terénu opřít. Nebo kdyby náhodou chtěl někdo na ovečky zaútočit, aby je holí ochránil... A píšťalku? Co se dělá na píšťalku?“

Děti: „Píská, hraje.“

P. Jan Paseka: „Hrajete někdo z vás na flétnu? Zvedněte ruku... No, tedy vidíte, to by bylo pastýřů... Na píšťalku se píská. Píšťalka vydává různé tóny podle toho, jak na ni umíme zahrát. Dobrý Pastýř Ježíš na pastvinách chodí. A ovce jdou za hlasem píšťalky. Za zvukem, který pastýř umí hrát, protože tak tu melodii umí jenom on. Ovečky to dobře vědí, dobře slyší melodii a jdou za ní.

Pán Ježíš tohoto příkladu používá v dnešním evangeliu. Sice jsme tam neslyšeli úplně přesně, kdy řekl »Já jsem dobrý pastýř,« (Jan 10, 11) to bylo v neděli, ale z textu je to patrné. Pán Ježíš pro nás chce být dobrým Pastýřem. Chce, abychom za ním šli, slyšeli Jeho hlas a melodii, kterou On vydává. Jeho hlas slyšíme při mši svaté, v Božím slově... Melodii můžeme slyšet, když nás zve na mši svatou, když jsme ochotni jít do kostela a být tady nějakou chvilku a radovat se z toho, že se můžeme s Ním setkávat.

Važme si toho, že Pán Ježíš o každého z nás stojí. Každý z nás je mu velmi drahý. Nikdo mu není cizí. Chce, abychom my všichni za Ním šli. Za hlasem, který chce pro každého, aby byl šťastný. To je dobrý Pastýř Pán Ježíš.“(kázání P. Jana Paseky, 119. dětská mše svatá, Chrudim, úterý 5. května 2009)Přímluvy: (Burešovi)
Pán Ježíš je dobrý Pastýř, stará se o nás. A tak mu teď v přímluvách předložme svoje prosby.

Pane, prosíme Tě za našeho svatého otce Benedikta XVI., kněze a jáhny. Prosíme Tě, vyslyš nás.
Pane, prosíme Tě za umírající a duše v očistci.Prosíme Tě, vyslyš nás.
Pane, prosíme Tě za všechny děti, zvláště za nevěřící a jejich rodiče. Prosíme Tě, vyslyš nás.
Pane, prosíme Tě za všechny lidi bez domova, za nemocné a opuštěné. Prosíme Tě, vyslyš nás.
Pane, prosíme za mír a pokoj v rodinách a ve světě. Prosíme Tě, vyslyš nás.
Pane, prosíme Tě za naši farnost, dávej nám sílu Ducha Svatého. Prosíme Tě, vyslyš nás.
Pane, dávej nám sílu a odvahu k tomu, abychom Tě stále více poznávali a dokázali o Tobě svědčit druhým. Prosíme Tě, vyslyš nás.
Prosíme za naše státníky a lidi, kteří rozhodují o naší zemi. Prosíme Tě, vyslyš nás.
Prosíme za všechny, kteří se připravují na maturitní zkoušky. Prosíme Tě, vyslyš nás.
Pane, prosíme za všechny, kteří jsou na cestách, aby bezpečně dojeli do svého cíle. Prosíme Tě, vyslyš nás.

O to vše Tě prosíme, neboť Ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.