Památka Panny Marie Růžencové

Původ svátku Růžencové Panny Marie je třeba hledat v 16. století. Tehdy byla Evropa ohrožována mohamedánskými Turky. Papež Pius V. vytvořil protitureckou námořní ligu ze Španělů a Benátčanů s přispěním papežského státu. K rozhodující bitvě došlo 7. října 1571 u řeckého přístavu Lepante. Katolické vojsko, pod vedením Dona Juana d`Austria, odvrátilo útok odhodlaných Turků.

Papež vyzýval celý katolický svět k modlitbě růžence. Růžencová bratrstva v Římě konala slavné průvody a zvláštní pobožnosti. Sám papež se s kardinály a Božím lidem shromáždil v bazilice Santa Maria Maggiore modlil se za vítězství. Během dne papež najednou vstal a vyzval všechny, aby děkovali za vítězství. Zpráva o vítězství přišla samozřejmě až později. Tehdy se rozezněly zvony v Římě na poděkování za odvrácení nebezpečí.

Papež nařídil každoročně slavit 7. říjen jako památku Panny Marie Růžencové. Od r. 1573 byla přeložena na první říjnovou neděli. Všeobecně závaznou pro celou církev se stala roku 1716 po vítězství křesťanských vojsk nad Turky u Petrovaradina v Uhersku. Dnešní den ji slavíme od r. 1913.