Zápis ze setkání Pastorační rady

18. ledna se uskutečnilo setkání Pastorační rady farnosti. Uveřejňujeme její program:

Přítomni: P. Jiří Heblt, P. Tomáš Kvasnička, P. Pavel Hájek, Josef Boháč, Klára Fidlerová, Viliam Kopecký, Tomáš Pavlík, Petra Pudilová, Karel Sládek, Petr Soukal, Marie Šmídková, Soňa Vtípilová.

Omluveni: Dana Zelená, Tomáš Židek.


Program setkání PR:
- úklid schodů kostela: osloví se Technické služby (p. Jiří Heblt), účast P. Jiřího Heblta na kulatém stolu 24.1., kde bude hájit zájmy farnosti
- farní sál: začalo se bourat, bude vyměněno topení, okna, voda, elektrika – první brigáda bude v sobotu 22.1.
- pokud se uskuteční akce stop genocidě, nebude oficiálně zaštítěna farností, pouze podpořena modlitbou
- cedule před kostelem: bude vyrobena malá destička s rozpisem bohoslužeb a kontaktem, umístěna v portále (Soňa Vtípilová)
- farní knihovna: návrh na znovuobnovení farní knihovny nebyl přijat, většina knih bude nabídnuta městské knihovně k zaevidování a půjčování, nejlepší tituly si farnost ponechá a bude je nabízet ve farním sále (Soňa Vtípilová)
- nové akce farnosti: 26.2. společenský večer , 26.3. zájezd do konviktu, 14.5. pouť na Chlumek, 8. – 10.4. postní duchovní obnova. Pouť ke sv. Jiří 1.5. nebude z důvodu beatifikace Jana Pavla II. a průběhu velikonočního oktávu
- návrh p. Boháče: sloužit jitřní mši na Boží hod velikonoční - zatím bude ponechán tradiční program bohoslužeb
- zasedání PR do prázdnin: 1.3., 12.4., 10.5., 7.6.Zapsala: Petra Pudilová