Misijní neděle

Tradice Misijních nedělí započala v roce 1926, kdy ji poprvé vyhlásil papež Pius XI. Letošní rok připadne na 23. říjen. Jedná se o den modliteb za misie spojený s finanční sbírkou a dalšími aktivitami, které mají podpořit projekty na pomoc nejpotřebnějším.

Tento den je pro nás velkou výzvou a příležitostí s vděčností děkovat za hojnost darů Božích v našich životech a zároveň otevřít své srdce všem chudým a trpícím na celém světě.

Naše farnost se též zapojí do činnosti Papežského misijního díla šíření víry těmito aktivitami:

Sobota 22. 10. vigilie Misijní neděle
18:00 hod. v kostele Nanebevzetí Panny Marie modlitba růžence za misie, krátká adorace

Sobota 22. 10. „Misijní Most Modlitby“
21:00 hod. Ti, kteří se neúčastní misijní vigilie, se mohou zapojit doma modlitbou růžence nebo jakoukoli modlitbou za misie

Neděle 23. 10. misijní bohoslužba spojená se sbírkou na potřeby misií
Oslavit Misijní neděli můžete přijít do farní kavárny, kde budete moci zhlédnout klip Misijní neděle a za zvuku černošských zpěvů ochutnat exotické čaje, etiopskou kávu a tropické ovoce.