Dopis věřícím: sbírka na církevní školství

Drazí věřící, bratři a sestry,

v novém školním roce, stejně jako v předchozích letech, vyhlašujeme sbírku na podporu církevního školství v naší královéhradecké diecézi.

Biskupství královéhradecké je zřizovatelem Biskupského gymnázia Bohuslava Balbína a Základní školy a mateřské školy škola Jana Pavla II. v Hradci Králové a Církevní základní školy v Borohrádku.

Kromě toho v naší diecézi působí školská zařízení dalších zřizovatelů, a to: gymnázium v Kutné Hoře (zřizované sestrami voršilkami), gymnázium ve Skutči (zřizované Suverénním řádem maltézských rytířů) a dívčí internát v Hradci Králové (zřizovaný sestrami salesiánkami). Do všech těchto církevních školských zařízení chodilo v uplynulém školním roce celkem více než 1300 žáků.

Církevní školy stojí na křesťanských výchovných principech, ve svém působení zdůrazňují propojení vzdělávací a výchovné složky, usilují o rozvoj studentů nejen po stránce intelektuální, ale také po stránce duchovní. Velmi dobrou úroveň církevních škol v ČR potvrdily červnové výsledky státních maturit. V celorepublikovém žebříčku se v první desítce umístily hned 3 církevní školy, Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína v Hradci Králové se umístilo mezi všemi gymnázii v královéhradeckém kraji na 3. místě. Děkujeme za to vedení škol, pedagogům i studentům.

Církevní školy v České republice jsou sice financovány příspěvkem ze státního rozpočtu, ale ne všechny jejich potřeby mohou být dotací od státu plně pokryty. Proto se obracíme na věřící z celé diecéze, aby pomohli podpořit fungování církevních škol tam, kde se nedostává dostatečné podpory od státu.

V loňském roce činil výnos sbírky celkem 780.000,-Kč. Z této částky bylo na základě předložených projektů přímo mezi jednotlivé školy rozděleno 452.400,-Kč. Zbývajících 327.600,-Kč použilo Biskupství královéhradecké na nezbytné opravy a rekonstrukce školních budov. Podrobné informace o rozdělení sbírky z roku 2010 najdete na webových stránkách diecéze. Zde také bude zveřejněno rozdělení letošní sbírky, najdete ho také v lednovém čísle časopisu IKD.

Vaši podporu církevního školství můžete vyjádřit nejen finančním příspěvkem do sbírky, ale také například propagací církevních škol ve vašem okolí a v neposlední řadě také modlitbou, aby se církevním školám dařilo naplňovat jejich poslání v naší současné společnosti.

S poděkováním za jakoukoli formu podpory našeho úsilí

+ Mons. Jan Vokál
biskup královéhradecký

P. Karel Moravec
biskupský vikář pro pastoraci a církevní školství