Nástěnka 2010 - růženec

Proč se vůbec modlit růženec?
Lidé se mě často ptají, jestli se modlím růženec. Myslí si, že já jako moderní kněz, co jde s dobou, to přenechávám "bigotním ženským".
Modlím se ho každý den a rozjímám o něm. Růženec mám nesmírně rád. Modlím se ho na malinkém kulatém růženci – je to praktické a přitom nenápadné.

Proč se vůbec obracet k Marii?
Pokud měl člověk milující mámu, něžnou, pozornou, vždycky k dispozici, mazlivou, ráznou i laskavou, spravedlivou a schopnou říci i "ne", dostal tak parádní výbavu. Moje máma je taková. A taková byla Maria. Jestli ale tvá matka nebyla taková, jakou jsi chtěl mít, tím spíše a více se obracej k Marii!

Rodinné album Panny Marie
Růženec je rozjímání o dvaceti zásadních okamžicích Ježíšova života, které prožívá také jeho matka. S růžencem můžeme rozjímat o Kristově životě a o nejzávažnějších momentech v životě jeho matky. Je to skvělé rodinné album. Střídá se v něm radost s utrpením a končí nádherným oslňujícím světlem: vzkříšením.
Otevřme rodinné album Panny Marie a uvažujme o velkých okamžicích jejího života! Vzývejme ji v modlitbě růžence. Mějme stále v kapse "růžencové kolečko", které nám ulehčí kdykoliv a kdekoliv říkat prostě jako dítě: "Zdrávas Maria…"

Omílání stále stejné modlitby
Jednou z námitek proti růženci je tvrzení, že je to "omílání stále stejné modlitby, což unavuje, a člověk při tom pak myslí na jiné věci". Myslím si ale, že opakuješ-li modlitbu "Zdrávas Maria" soustředěně, pak, i když se občas v mysli odchýlíš, zůstáváš v proudu, v dechu lásky, který tě nese a oživuje. Růženec tě tak uvádí do povznášejícího ovzduší.
Modlitba totiž nepřitahuje nebesa k zemi. Je to povznesení tvého srdce k Bohu, který ví lépe než ty, co potřebuješ.

Bůh počítá i s (námi) malými
Bůh vždycky vykonal velké věci s malými a bezvýznamnými. Nedává přednost "hrdinům", jako je Rambo nebo Schwarzenegger. V televizi vidíš chlapy svalnaté, pěkné na pohled, jak překonávají všechna nebezpečí a překážky. A ty jim věříš! Sdělovací prostředky ti říkají: "Nejsi-li krásný ani prachatý, ani svalnatý, mimořádně inteligentní, platíš za blbce." Bůh si však naštěstí počíná jinak!

Zpracováno podle knihy „Setkání s Marií“ od Guy Gilberta – kněze pařížského podsvětí. Vydalo Karmelitánské nakladatelství 2002.