Nástěnka 2010 - Bůh se tě jednou zeptá

Bůh se nebude ptát, jaké auto jsi řídil,
ale zeptá se, kolik lidí jsi svezl, když neměli jinou možnost přepravy.

Bůh se nebude ptát, jak velký je tvůj dům,
ale zeptá se, kolik lidí jsi v něm přivítal.

Bůh se nebude ptát na šaty, které jsi nosil,
ale zeptá se, kolika lidem jsi pomohl se obléci.

Bůh se nebude ptát na Tvé společenské postavení,
ale zeptá se, kterou třídu jsi představoval a hájil.

Bůh se nebude ptát, kolik materiálních statků jsi vlastnil,
ale zeptá se, jestli vládly Tvému životu.

Bůh se nebude ptát, jaký byl tvůj největší plat,
ale zeptá se, zda jsi dělal kompromisy v charakteru, abys ho získal.

Bůh se nebude ptát, kolik přesčasů jsi udělal,
ale zeptá se, jestli byly pro Tebe nebo Tvou rodinu.

Bůh se nebude ptát, kolik podpory jsi získal,
ale zeptá se, jak jsi podporoval ostatní.

Bůh se nebude ptát, co bylo náplní tvé práce,
ale zeptá se, jestli jsi pracoval s radostí a jak jsi nejlépe uměl.

Bůh se nebude ptát, jak jsi pomohl sám sobě,
ale zeptá se, jak jsi pomohl ostatním.

Bůh se nebude ptát, kolik jsi měl přátel,
ale zeptá se, kolika lidem jsi Ty byl přítelem.

Bůh se nebude ptát, s jakými sousedy jsi žil,
ale zeptá se, jak jsi s nimi vycházel.

Bůh se nebude ptát na barvu tvé kůže,
ale zeptá se na obsah Tvého charakteru.

Bůh se nebude ptát, kolikrát Tvé skutky odpovídaly Tvým slovům,
ale zeptá se, kolikrát se neshodovaly.

Získání odpustků během „dušičkového týdne“
1. 11. odpoledne a 2. 11. po celý den
1. svátost smíření (v rozmezí několika dnů)
2. svaté příjímání (v ten den)
3. modlitba na úmysl papeže (v ten den)
4. nemít zalíbení ani v lehkém hříchu
5. vykonání skutku předepsaného pro získání odpustku: v kostele se pomodlit modlitby Věřím v Boha a Otče náš nebo na hřbitově jakoukoliv modlitbu za duše v očistci (v ten den)

Od 3. 11. do 8. 11. – „dušičkový oktáv“
1. svátost smíření (v rozmezí několika dnů)
2. svaté příjímání (v ten den)
3. modlitba na úmysl papeže (v ten den)
4. nemít zalíbení ani v lehkém hříchu
5. vykonání skutku předepsaného pro získání odpustku: pouze na hřbitově se pomodlit za duše v očistci (v ten den)
Pokud chybí plná dispozice, tedy není některý z uvedených bodů splněn, pak se získává pouze částečný odpustek.