Tříkrálová sbírka 2012

Už po dvanácté Charita Chrudim uspořádá v době svátku Zjevení Páně Tříkrálovou sbírku, která se bude konat dne 7. 1. 2012. Naši koledníci opět vyjdou s požehnáním našich kněží do domácností, aby tam přinesli radostné poselství Vánoc a přitom poprosili o finanční dar pro lidi v nouzi.

Za tuto dobu si Tříkrálová sbírka získala vaši přízeň a to nás velmi těší. Každý rok se výtěžek zvyšuje a také se přidává čím dál více lidí. Zorganizovat takovou sbírku je čím dál tím náročnější, ale vždy se najde dostatek obětavých lidí, kteří se připojí se svojí pomocí a ulehčí nám průběh sbírky. Výtěžek sbírky roku 2011 byl určen na nákup zdravotnických pomůcek, autobusu pro Indii, část sbírky byla použita pro sociálně slabé rodiny. Výtěžek sbírky roku 2012 bude obdobně použit na charitní projekty a pomoc potřebným lidem.

Jsem přesvědčena, že všichni, kteří se zúčastňují, budou souhlasit s tím, že tato sbírka je akce, která přináší radost a zároveň se účastníci cítí obdarováni. Za roky, kdy sbírka probíhá, si na ni lidé zvykli a řada z nich už naše koledníky vyhlíží a těší se na ně.

Velmi rádi tedy uvítáme každého, kdo by se sbírkou chtěl pomoci, ať už jako koledník, nebo přinesením občerstvení, modlitbou za zdar sbírky...

Další případné informace vám rádi poskytnou pracovníci Charity Chrudim.