Z nabídky farnosti

Farní knihovna
Ve farním sále byla zprovozněna knihovna. Jsou zde k vypůjčení zajímavé tituly různých žánrů – životopisy svatých, beletrie, knihy duchovní i humorné. Knížky si můžete vypůjčit vždy v neděli po ranní mši svaté nebo kdykoli při farních akcích. pp

Knihy k prodeji
Další zásilka knih s křesťanskou tematikou bude pro Vás nachystána ke koupi při adventní duchovní obnově na faře. Bude zde dost času a místa ke klidnému vybrání knih. Po duchovní obnově budou knihy nabízeny v kostele na obvyklém místě. Neváhejte a udělejte radost sobě i Vašim blízkým.

Farní kavárna – Pojďte s námi na pouť do Etiopie
Je zřejmé, že křesťanství bylo v Etiopii známé a křesťané byli v této zemi pravděpodobně již před oficiálním přijetím křtu králem Ezanou, který nastoupil na aksumský trůn kolem roku 325. Obchodní styk s Egyptem a jeho prostřednictvím s řecky hovořícím světem nezbytně musel přinést dostatek zpráv o nové víře, která se šířila i na arabské straně Rudého moře... Nejen o křesťanství v Etiopii ale i o kávě, jídle, přírodě i pocitech z této krásné země si budeme povídat ve farní kavárně v neděli 27.11.2011 v 9:45.
Alena a Josef Drahokoupilovi