Opravy kostela a fary na sklonku roku 2011

Když jsem opouštěl v roce 1990 pozici projektanta – stavaře, abych začal studovat teologii, domníval jsem se, že se se svým původním oborem už natrvalo loučím. Když jsem ale po kaplanských létech nastoupil jako farář, moje bývalá profese mě začala dohánět. Není tomu jinak ani zde v Chrudimi, ba o kolik je Chrudim větší, o tolik větší jsou i naše stavby. Kromě nejnutnější údržby, která se momentálně dělá třeba na kostele sv. Michaela, probíhají, jak víte, větší akce.

Farní sál je hotov a zbývá jen osadit v přilehlé kuchyňce linku. Kachlová kamna nevyužitá v kněžském bytě zatím stěhovat do sálu nebudeme, protože to není nezbytně nutné (náklad by nebyl zrovna malý). Jsem rád, že jste farní sál „vzali za svůj“, a že se dobře využívá. Jste zde vítáni! Chci vás informovat, že všechny práce zde provedené jsou zaplaceny a neváznou zde žádné dluhy. Děkuji za vaši vytrvalou podporu. Bez ní by se toto dílo nezdařilo.

Podle vizí, které máme, dalším místem oprav na faře je bývalá kancelář, kterou měla až do loňského roku pronajatou JUDr. Línková. Jde o místnost v 1. patře orientovanou do dvora. Zde se nabízelo zařídit pokoj pro hosty, který dosud v rozlehlé faře chyběl. Je zajímavé, že kdysi byl předepsán jako povinné vybavení far. Pohostinka s vlastním sociálním zařízením je už téměř hotová. V pondělí 28. 11. osadí truhláři dveře, pak položíme koberec a v pátek se zde bude moci ubytovat kněz, který přijede na adventní duchovní obnovu. Dokonce se podařilo osadit v této místnosti nové okno. Současně bylo vyměněno velké okno ve vstupní hale fary, kde netěsnostmi utíkalo mnoho tepla. I tyto práce jsou finančně kryty a z větší části zaplaceny. Na faře zbývá vymalovat vestibul a před tím přebudovat sociální zařízení v přízemí. Do toho se pustíme, až na to budeme mít. Proto znovu prosím o vaši pomoc.

Největší naší stavbou je oprava kostela Nanebevzetí Panny Marie. V létě byla dokončena střecha na presbytáři a v těchto dnech ještě stále probíhá oprava střech nad sakristií a oratoří. Zejména nad oratoří je situace komplikovaná. Při kontrole tesařských prvků byl zjištěn výskyt dřevokazné houby dřevomorky domácí. Proto je nutná výměna konstrukčních prvků ve větším rozsahu. Tím se práce zpozdily, ale dodavatel přislíbil splnění termínu. Na těchto bočních střechách nebude krytina z pálených vlnovek Antico. S ohledem na malý, nevyhovující sklon střech a na reálnou možnost poškozování tašek padajícím sněhem a ledem ze střechy presbytáře, bylo určeno, že tyto střechy se pokryjí novým měděným plechem. Celý postup prací je dokumentován a vše na kostele je prováděno pod dohledem pracovníka odboru památkové péče Městského úřadu v Chrudimi. Finančně je tato akce zajištěna ze sdružených dotací.

Ještě jednou děkuji a prosím sv. Josefa, aby nad našimi stavbami „držel svou ruku“.