Tříkrálová sbírka 2012

Letos v naší farnosti už podvanácté proběhla tříkrálová sbírka a opět velmi úspěšně, i když jsme si letos – jako vždy říkaly, že výtěžek bude rozhodně menší než loni. V okamžiku, když přišla pracovnice z městského úřadu, která dohlíží na rozpečetění pokladniček, i ona rezolutně prohlásila, že výtěžek bude rozhodně nižší než loni… A tak jsme se daly do počítání a počítaly, sečítaly jednotlivé pokladničky a s jistotou čekaly na konečný výsledek, který bude samozřejmě nižší než minulý rok… a opět jsme byly velmi mile překvapeny – 125 634, Kč, tedy o 5 000, Kč více než loni. A celková částka za všechna místa, kde probíhá tříkrálová sbírka dala dohromady neuvěřitelných 523 901, Kč.

Wow! Teď by se hodilo říci: „To jsme ale borci“, ale já si hned v té chvíli vzpomenu na naši každodenní modlitební 15ti minutovku na charitě, ve které se, mimo jiné, modlíme i za všechny, ke kterým přijdou naši koledníci, na modlitby a požehnání kněží, i na podporu biskupů, kteří sbírku provázejí svými modlitbami. Takže ne my jsme borci, ale BŮH je „borec“, neboť tříkrálová sbírka není jen naše dílo, ale především Jeho dílo, my jsme pouhými nástroji. I když máme každoročně radost z vybraných peněz, snad ještě větší radost máme z toho, že tolik koledníků přichází do rodin a přináší požehnání, neboť právě toto je na sbírce to nejdůležitější – přinést Krista tam, kam by normálně nepřišel...

Chtěla bych tedy na tomto místě poděkovat všem, kteří se podíleli na sbírce tím, že přinesli sladké i slané dobrůtky, pomohli s přípravou občerstvení a s organizací sbírky, našim kněžím za jejich podporu a především koledníkům za čas a úsilí, které věnovali sbírce.