Farnost Chrudim má nového kaplana

Otče Štefane, odkud pocházíte? Můžete nám představit svou rodinu a svůj rodný kraj?

Pocházím z malého města východního Slovenska, Sečovce. Je to Východoslovenská nížina, zem to krásná a úrodná. Doma jsou rodiče. Starší bratr pracuje a žije ve Skotsku, mladší bratr ještě studuje. Mladší sestra je vdaná a s manželem založili domácnost v Bernolákove.Budete mezi námi působit jako kněz. Jaká byla vaše cesta ke kněžství a co pro vás kněžství znamená?

Moje cesta ke kněžství byla klikatá. Bylo tam dost „rozhodujících okamžiků“, kterým rozumím až s odstupem let. Ale nakonec to udělal Hospodin stejně po svém. Hospodin si to všechno zařídil sám tak, jak On chtěl.

A co pro mě znamená kněžství? Odpovědí je mnoho. Jedna je Mk 3,14: ...aby byli s ním... Ale asi ta moje osobní a nejcharakterističtější odpověď je moje primiční motto Jer 20,7 (můžete si vyhledat).Kde jste působil dosud? Jakou zkušenost jste tam ve službě udělal?

Dosud jsem jako kaplan působil v České Třebové. Kněžská služba je tam pestrá, široký záběr.
Zvláštní osobní zkušeností v pastoraci pro mě bylo zjištění, že mezi božím lidem je velká nevědomost nejzákladnějších otázek naší víry. A mnoho lidí je s tímto stavem naprosto spokojeno. Jejich vědomosti jsou omezené na to, co kdo kde řekl, nebo co kdo kde slyšel, a s tím jsou spokojeni a nepřipouští další diskusi. Ale je to běh na dlouhé tratě.Jak si představujete svoje působení v naší farnosti? Jaká máte očekávání?

Mám takové „heslo“, které jsem řekl kdysi lidem, a překvapilo mne, že je to vyvedlo z míry. „Jsem normální“, to znamená, že nejsem vykřičený světec, ale ani vykřičený hříšník. Jsem normální – je stále o co se snažit. Rád bych si tuto normálnost uchoval.

Ani nevím, co mám očekávat. Má snad Chrudim nějakou „svou“ specifikaci? Cožpak zde nežijí lidé jako všude? Všude jsou lidé, kteří se narodí, rostou, jedí chleba, mají starosti v práci, s dětmi, atd., tak normálně. A do toho všeho, nebo mezi tím vším, já musím působit jako kněz a ten jejich běžný a náročný život jim ještě více Hospodinem nekomplikovat a neotravovat. Ba právě naopak. I v těch radostech a starostech všedních dnů je čas a místo pro Hospodina, který nad námi všemi i nad tím vším vládne s naprostým přehledem.Co vás baví, jaké jsou vaše zájmy? Jak vyplňujete svůj volný čas?

Rád čtu. Mám rád folklór, pohádky, mám rád procházky. Občas píšu články, takové popularizační, abych lidem ukázal, sdělil, nebo vysvětlil, že zajímat se o otázky naši víry má svůj smysl. Rád diskutuji nad zajímavými tématy naši víry (poslední dobou zvláště rád diskutuji nad YOUCATem).Jaké je Vaše životní krédo?

NOLITE TIMERE – ale to vysvětlím zájemcům při osobním setkání.