Liber Memorabilium

V pořadí druhá pamětní kniha chrudimského děkanství mapuje historii od roku 1439 až po rok 1901. Vedena byla v letech 1736 (?) až 1901. Je uložena ve Státním okresním archivu v Chrudimi. Na DVD [clanky id="729"]Chrudimské letopisy[/clanky] ji naskenovanou nenaleznete.Informace o kronice: (převzato z DVD [clanky id="729"]Chrudimské letopisy[/clanky])
Místo vedení: Chrudim.
Typ původce: církev.
Identifikační číslo: 286
Původce: Děkanský úřad Chrudim.
Vedena v letech: 1736?-1901.
Časový rozsah obsahu: 1439-1901.
Název: Liber Memorabilium.
Obsah: V úplnosti:
- Záznam o prvním kronikáři.
- Okolnosti založení kroniky.
- Historie církevních poměrů v Chrudimi a události ve městě od husitských válek do roku 1733 (podrobněji od roku 1627).
- Opisy z knih a pamětních spisů vztahujících se k chrudimské kolatuře a jejímu okolí (1866?): opis tisku Nebeský lékař.
- Opis dlužního úpisu a kvitancí na Talackovský dvůr čp. 80/III z let 1853-1866, pronájem pozemků pod Hůrou (1771 až 1772), poplatky z vesnic panství Nasavrky a Heřmanův Městec odváděné chrudimskému děkanovi (1797), fundace (1804), poplatky za bohoslužby děkana v kostele sv. Jiří v osadě Tři Bubny a ve vsích Orel a Kunčí (1804), poplatky děkanovi ze vsi Lipina (1805), poplatky děkanovi z vesnic Libáň, Třibřichy, Markovice (1802), poplatky z vesnice Bylany (1802-1826), prověření vlastnických vztahů k parkánu v městě Chrudimi - mj. odkaz na nálezy v roce 1823 a historii děkanské budovy od roku 1582 (1824).
- Přípis pražského arcibiskupství k ostatkům sv. Viktorina (1766).
- Poplatky a deputáty děkanství od obce Chrudim, ze Slatiňan a z panství Heřmanův Městec (1792-1830), narovnání mezi vlastníkem panství Nasavrky Karlem knížetem Auerspergem a chrudimským děkanem ohledně vsi Slatiňany (1818).
- Naturální deputáty pro děkanství (1820), pozemky děkanství a kapucínského kláštera v Chrudimi (1825-1830).
- Záznamy o chrudimských kaplanech (1834-1836).
- Emfyteuze pozemků náležejících ke kostelu sv. Michaela v Chrudimi (1836), poskytování koní pro přepravu děkana do vesnic Kočí a Topol (1859-1862).
- Úmrtí Gabriely kněžny von Auersperg v roce 1863 (úmrtní oznámení s rukopisnými poznámkami).
- Poznámky k dějinám církve v Chrudimi (Janeček 1860?): odkaz na články Antonína Rybičky o chrudimských památkách, poznámky k chrudimským památkám v letech 1850-1862 - kostely, hrad a Žižkova věž, Mydlářovský dům, Jan Hradecký Nožička, Jiří Chrudimský Sovka, Jan Městecký z Opočna, historie vesnice Orel, kostela sv. Jiří (Tři Bubny), Mydlářovský dům, Matěj Mydlář, Krocín, stav domů v Chrudimi v 16. století, Mydlářovský dům, Kravská ulice, dům Václava Lípy, dům Tymotea Louky z Turova, Daniel Mydlář, Vysoká ulice, Jiří Hytl, Jan František Mydlář, poznámky k předchozím textům.
- Platby pro děkanství z masného krámu v Chrudimi - opisy dokumentů z let 1439-1862.
- Obecní úřad Vlčnov zasílá na děkanství máslo (1866).
- Prodej zádušního pozemku Františku a Karlu Wiesnerovým (1899-1901).
- Opis díla O starožitnostech a umělcích Chrudimských od Antonína Rybičky Skutečského (Janeček 1863?) - stav památek, chrudimské kancionály, městští písaři, chrudimští malíři, epitafy, náhrobníky a obrazy v chrudimských kostelích a v kostele sv. Bartoloměje v Kočí, malby na skle v chrudimských kostelích, chrudimští malíři, památky řezbářské, kamenické, kovolitecké a zlatnické a jejich tvůrci (spojeno s popisem událostí 16. a 17. století), nejdůležitější stavební památky města - kostely, domy, výzva k péči o památky.
Autorství: František Xaver Josef Sosnovy (Sosnový) rytíř z Vlkanova (1736-1756).
Forma dochování: Originál.
Stav vedení: Uzavřena.
Uložení: Státní okresní archiv Chrudim.
Fond: Děkanský úřad Chrudim.
Č. NAD: 319.
Inv. č.: 4.
Vazba, adjustace: Papírová, kožený hřbet a rohy.
Rozměry v mm: 217×332.
Stran / listů / kusů celkem: 446 s.
Popsáno listů / stran: 278 s.
Jazyk: čeština, latina, němčina.