Nevšední výlet do Prahy

Dne 27. dubna 2013 jsme se vydali s naší farností na rodinný výlet do Prahy. Nejeli jsme obdivovat pamětihodnosti, nejvýznamnější sakrální krásy našeho hlavního města ani nejeli na muzikál nebo Matějskou pouť. Tak co jsme vlastně do té Prahy jeli dělat?

Naši chrudimští bohoslovci Vojta s Petrem nám vyprosili u rektora Mons. Artura Matuszeka návštěvu v Arcibiskupském semináři. Páni, jedeme do kněžského semináře! Co kdyby některý z našich synů byl povolán ke službě Boží? Tak to tam pojďme okouknout…:-)

Při vstupu do budovy Arcibiskupského semináře v PrazeDejvicích nás přivítala paní na vrátnici se slovy: „Jé, to je dobře, že jste přijeli!“ Nejprve jsme se podívali do studia Kristián Rádia Proglas, poté jsme navštívili malou kapli, studovnu a pokoje bohoslovců. Po seznámení s panem rektorem a spirituálem Miloslavem Kabrdou následovala v seminární kapli beseda o výchově budoucích kněží (pro děti byl venku připraven program Vojtou a Petrem). Po bohoslužbě, které se zúčastnili nejen chrudimští bohoslovci, ale i ostatní seminaristé, jsme se odebrali do refektáře na oběd, který mimochodem byl výborný. Následovalo focení celé naší skupinky a přejezd k Pražskému hradu do kostela sv. Jiří, s jehož historií nás velice důkladně seznámil Petr Soukal a kde jsme si v modlitbě vzpomněli na sv. Ludmilu – první českou mučednici, jejíž ostatky jsou uloženy v tomto kostele, ale i ostatky některých nejstarších Přemyslovců, např. Vratislava, Boleslava II.

A protože s návratem domů nikdo nespěchal, zajeli jsme se podívat do Národního technického muzea – úžasné vyžití pro tatínky a děti!

Cestou domů se pak zpívalo, smálo, diskutovalo, spalo, svačilo a vzpomínalo na pěkně prožitou sobotu. A my moc děkujeme P. Jiřímu Hebltovi a bohoslovcům Petrovi a Vojtovi za vydařený výlet.