Služba lektora

Jedním ze základních rozměrů života církve je služba. Vždyť sám Kristus nepřišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil. Služby v církvi jsou rozmanité a člověka k nim povolává Bůh. Nejedná se jen o působení v církevní hierarchii nebo při bohoslužbě, ale i v každodenním životě. Ve svých rodinách a ve své práci stále uskutečňujete svůj život jako službu. Rozmanité nasazení každého z nás ve prospěch druhých je velkým požehnáním. Skrze toho, kdo pro druhé něco koná, přichází sám Pán, a církev se tak stává živým společenstvím. Děkuji vám za všechno, čím druhým v církvi i mimo církev sloužíte.

Právě bohoslužba je vrcholem a zdrojem života církve. Dlouhá staletí byla výhradní doménou kleriků. Dělali všechno od A až do Z sami a laici jen přihlíželi. Druhý vatikánský koncil se vrátil k pojetí církve jako společenství. Každý pokřtěný nese podíl na Kristově službě a jistým způsobem se stává Jeho znamením a nástrojem. V síle všeobecného kněžství se tak zapojujeme do slavení liturgie. V ní má služba Božího slova významné místo. Skrze Písmo k nám ve společenství promlouvá Bůh. Každý z nás mu může propůjčit svůj hlas a především své srdce. Nebojte se, prosím, zapojit do lektorské služby. Nebojte se nabídnout své dary ve prospěch druhých právě při přednesu liturgických čtení. Není to nemilá povinnost, které se raději chceme vyhnout, naopak jde o velkou příležitost k tomu, abychom byli sami obdarováni. Tím, že dáváme, sami hodně dostáváme. Organizace lektorské služby je jednoduchá. Vzadu na stolku leží rozpis, do kterého se můžete k příslušnému datu a čtení zapsat. Těším se, že bohoslužbu v našem farním kostele budeme slavit ve stále větší bohatosti a pestrosti živého společenství.

S požehnáním Váš otec Jiří