Příprava na biřmování I.

První setkání kandidátů svátosti biřmování přineslo základní informace o tom, jak bude příprava probíhat a co od ní mohou účastníci očekávat.