Modlitební sponzoring dětí připravujících se k 1. svatému přijímání

Pane Ježíši Kriste,
blíží se doba prvního svatého přijímání dětí naší farnosti.
Prosím tě za tyto Tvé milované děti.
Ať se dobře připraví na přijetí svátosti lásky.
Náš dobrý Spasiteli, přicházej do jejich srdce.
Ať jejich duše po Tobě touží
a nalézá v Tobě nejlepšího přítele.
Svatá Panno, naše drahá Matko Ustavičné Pomoci,
pro svou něžnou lásku k dítěti Ježíšovi
vezmi pod svou ochranu tyto děti,
které Bůh tak moc miluje.
Prosíme nejen o jejich tělesné zdraví,
ale i jejich čistotu, neposkvrněnou duši.
Ochraňuj je před působením zla,
ať si uchovají nevinná, neposkvrněná srdce.
Nakonec tě, drahá Matko, prosíme,
aby tyto děti vešly jednou do krásného nebe jako andělé.
Amen.