Dvojvikariátko

V sobotu 18. 10. se v Litomyšli konalo dvojvikariátní setkání mládeže, kterého se zúčastnilo okolo sedmdesáti mladých. Společně jsme začali mší svatou, kterou sloužil P. Jäger společně s P. Hertlem a P. Matrasem za doprovodu místní scholy. Po mši jsme se občerstvili buchtami, které napekly šikovné maminky účastníků. Potom jsme se ve skupinkách vydali poznávat krásy Litomyšle v rámci připravené hry. Chodili jsme po stanovištích, řešili zapeklité otázky, které měly nečekaná rozuzlení; dělaly se různé testy, luštily zašifrované vzkazy a hrály hry jako např. „plavky“. Hlad jsme neměli, protože na jednom stanovišti na nás čekalo výtečné POPO aneb polední pokrm. Odpoledne bylo také o zábavu postaráno, jelikož pro nás byly připravené tři semináře. Zajímavá přednáška o přátelství, krásný film na to samé téma a povídání o snoubenectví a všem kolem od novomanželů Kláry a Ondřeje Barabášových. Myslím, že si každý mohl vybrat to, co mu vyhovovalo nejvíc. Po těchto seminářích jsme se odebrali do kostela na krásnou adoraci, kterou pro nás připravil P. Veselý. Někteří z nás se po adoraci již rozloučili, jiní si vychutnali poslední chvíle v čajovně. Čajovna byla příjemným překvapením a zakončení dne nám vylepšovala i živá klavírní hudba, kterou obstarával Jakub Soukal.

Nezbývá mi než pochválit všechny pořadatele za skvělé vikariátní setkání, do jehož přípravy vložili nemalé úsilí.