Základy křesťanství pro děti

Rádi bychom nabídli možnost seznámení se základy křesťanství také dětem, které do kostela běžně nechodí. V novém školním roce bude v budově arciděkanství probíhat setkávání dětí, jehož cílem bude společné hledání duchovních hodnot pro život člověka, seznámení s křesťanskou vírou a kulturou, pochopení křesťanských svátků a seznámení s biblickými příběhy. Výuka se bude přizpůsobovat věku a chápání dětí, probíhat formou her a povídání a je určena především „začátečníkům“.

Možnost přihlásit se zájemci najdou v položce [objednavky id="6"]Přihlášky na náboženství[/objednavky].