Aktualizováno: Informace v souvislosti s šířením nového koronaviru

Z rozhodnutí diecézního biskupa Mons. Jana Vokála v návaznosti na vydaná opatření v souvislosti s vládním vyhlášením stavu nouze se

ruší všechny bohoslužby.

 

Všem věřícím na území Královéhradecké diecéze je udělen dispenz od povinné účasti na nedělní bohoslužbě. Doporučuje se sledovat přenos z bohoslužby prostřednictvím médií (televize Noe, rádio Proglas).

 

Prostřednictvím médií přenášíme bohoslužby z kaple na faře, aby alespoň takto byla naše farnost shromážděna a spojena v modlitbě.

 

Mše svaté na úmysly, které jsou již zapsány, odslouží P. Heblt soukromě v obvyklých časech a i nadále bude sloužit v soukromí podle běžného pořadu bohoslužeb.

 

V případě potřeby zaopatřování, pohřbu, svátosti smíření nebo donášení svatého přijímání seniorům a nemocným se obracejte na P. Heblta (tel. 777 572 525).

 

Pokud by někdo z vás starších potřeboval nakoupit nebo v něčem jiném pomoci, ozvěte se P. Hebltovi (tel. 777572525), kterému se nabídli mladí s farnosti.

Mladí rovněž nabízí šití roušek. Zájemci o ně obracejte se na Jana Soukala tel.: 737 058 810.

 

Katolický týdeník bude ve čtvrtek k dispozici v předsíni kostela.

 

Sledujte další informace na farních stránkách: www.farnost-chrudim.cz