Články

Výzva

Výzva

Bratři a sestry,současná složitá a nelehká situace v souvislosti s šířením nového typu koronaviru způsobujícího onemocnění covid-19 již má znatelné dopady i v oblasti ekonomiky a financí. ( …)Chceme dát možnost věřícím...

Zobrazit článek

Rok 2020 v naší farnosti

Rok 2020 v naší farnosti

Pastorační aktivity:Rok 2020 začal jako každý jiný, proběhla Tříkrálová sbírka, společenský večer ve Stolanech a karneval pro děti. Začala příprava dětí na první svaté přijímání a pokračovala příprava na...

Zobrazit článek

Adventní obnova - 4. týden

Adventní obnova - 4. týden

Pro letošní advent nabízíme jednoduchou duchovní obnovu, které se může účastnit celá farnost či rodina: od nejmenších až po nejstarší.Program má 4 etapy – podle 4 adventních týdnů. Pro každý týden si...

Zobrazit článek

Adventní obnova - 3. týden

Adventní obnova - 3. týden

Pro letošní advent nabízíme jednoduchou duchovní obnovu, které se může účastnit celá farnost či rodina: od nejmenších až po nejstarší.Program má 4 etapy – podle 4 adventních týdnů. Pro každý týden si...

Zobrazit článek

Vánoční dárek

Vánoční dárek

Letos nemůžeme vybírat na vánoční dárek pro P. Jiřího jako v minulých letech. I letos mu však vánoční dárek chceme nadělit. Nabízím dvě možnosti - po mši svaté v pátek a v neděli ráno budu u dveří kostela s kasičkou nebo peníze zašlete na můj účet 226541651/0100...

Zobrazit článek

Adventní obnova - 2. týden

Adventní obnova - 2. týden

Pro letošní advent nabízíme jednoduchou duchovní obnovu, které se může účastnit celá farnost či rodina: od nejmenších až po nejstarší.Program má 4 etapy – podle 4 adventních týdnů. Pro každý týden si...

Zobrazit článek

Adventní obnova - 1. týden

Adventní obnova - 1. týden

Pro letošní advent nabízíme jednoduchou duchovní obnovu, které se může účastnit celá farnost či rodina: od nejmenších až po nejstarší.Program má 4 etapy – podle 4 adventních týdnů. Pro každý týden si vezměte v kostele, vytiskněte nebo jenom zobrazte kartu pod...

Zobrazit článek

Prohlášení biskupů Čech, Moravy a Slezska

Prohlášení biskupů Čech, Moravy a Slezska

Drazí bratři a sestry,všichni cítíme, jak silně pandemie koronaviru ovlivnila náš život. Mnozí z vás volají po větší aktivitě biskupů pro uvolnění bohoslužeb. S vládou jsme jednali mnohokrát a stížnost na neústavnost...

Zobrazit článek

Knihy a Salvátorské oplatky ke koupi

Knihy a Salvátorské oplatky ke koupi

Využijte v předvánoční době v čase otevřeného kostela samoobslužný prodej knih s náboženskou tematikou - nabízíme knihy pro děti i dospělé, beletrii i naučnou duchovní četbu, bible, Youcat a další zajímavé tituly. Můžeme také objednat knihy dle...

Zobrazit článek