BUĎ OTCEM

BUĎ OTCEM

„Mnoho mužů má děti, ale málo dětí má otce.“Chtěl bych k vám promluvit o otcovství, ale je samozřejmé, že mluvím-li o otcovství, mám na mysli i mateřství.Zdá se mi, že láska otcovská i mateřská svou hloubkou a intenzitou přesahuje všechny druhy...

Zobrazit článek 2

KDYŽ BŮH  MLČÍ

KDYŽ BŮH MLČÍ

Fascinuje mě Bílá sobota„Vzali mého Pána a nevím, kam ho dali.“ (Jan 20, 13)Fascinuje mě Bílá sobota. Bible nám o tomto tajemném dni, který je vklíněn mezi ukřižování a vzkříšení a v němž Bůh dovolil, aby celé Jeho stvoření žilo bez...

Zobrazit článek 2

Velikonoce ve farnosti Chrudim

Velikonoce ve farnosti Chrudim

Zelený čtvrtek - památka Večeře Páně, při které PJ ustanovil Eucharistii a svátost kněžství. V kostele NPM bude mše sv. v 18:00 s obřadem mytí nohou a společným svatým přijímáním. Při mši sv. se při Gloria rozezní zvony a...

Zobrazit článek 2

Výzva diecézního biskupa Jana Vokála

Výzva diecézního biskupa Jana Vokála

Týden pokání za hříchy proti nezletilým a zranitelným.  Spolubratři v kněžské službě,bratři a sestry v Kristu,4. dubna 2019 uplyne sto let od smrti svatého Františka Marto, jednoho ze tří fatimských dětí, jimž se zjevovala Panna...

Zobrazit článek 2

Skandál v církvi a jeho náprava

Skandál v církvi a jeho náprava

Na téma těžké, a přece důležitéOd 21. do 24. února se v Římě konalo setkání představených všech církevních provincií, kteří diskutovali krajně neradostné téma, jakým způsobem co nejúčinněji bránit děti, mladistvé a slabé před...

Zobrazit článek 2

Divné slovo POKORA

Divné slovo POKORA

Zemitost je klíč k životuLatinské slovo humilitas souvisí se slovem humus, tzn. „země“. Je-li člověk zemitý, stojí-li pevnýma nohama na zemi, pak je „humilis“ – pokorný. Znamená to, že zná své přednosti i omezení, své klady i zápory, umí pravdivě...

Zobrazit článek 2

Rok 2018 v naší farnosti

Rok 2018 v naší farnosti

Pastorační aktivity: - začátkem ledna opět ve farnosti proběhla Tříkrálová sbírka - 10. 2. byl společenský večer naší farnosti ve Stolanech - v postní době jsme se připojili k výzvě papeže Františka „24 hodin s Bohem“...

Zobrazit článek 2

Adventní výzva

Adventní výzva

Advent je doba čekání na narození Ježíška v Betlémě. Má nás důkladně připravit na to, že přijde Ježíš, kterého očekáváme. Přinášíme vám adventní výzvu, která vám v této snaze může pomoct.

Zobrazit článek 2

Narozeniny

Narozeniny

Náš milý webíku. Děkujeme za tvé služby pro nás po celých 365 dnů.Za všechny informace, články a fotky.Jsme rádi, že jsi tak in a že se v tobě tak dobře hledá. Do dalších let ti přejeme:velkou...

Zobrazit článek 2

SVOBODNÝ,  a proto  ODPOVĚDNÝ

SVOBODNÝ, a proto ODPOVĚDNÝ

Jsme svobodní, a proto také odpovědní. Odpovědní za to, koho necháme, aby ovlivňoval náš život, koho budeme brát opravdu vážně.(Aleš Opatrný) Zkušenost nám ukazuje, že věrnost v životě z víry...

Zobrazit článek 2

Přátelství

Přátelství

Náš život určují různé vztahy: všichni jsme něčí děti, máme nebo měli jsme rodiče; někteří z nás máme děti, někteří z nás máme nebo měli jsme manžele a manželky, někteří máme šéfa či podřízené, většinou máme sousedy (pokud nežijeme na samotě). Ale...

Zobrazit článek 2

Vzácná návštěva ve farnosti

Vzácná návštěva ve farnosti

V neděli 9. září se v odpoledních hodinách zastavil v našem kostele pan kardinál Duka. Vracel se z pouti v Luži a projevil přání vidět náš nový oltář. Přivítal jsem ho zde s autorem návrhu Lukášem Pavlíkem. Pan kardinál si se zájmem...

Zobrazit článek 2